Coachpraktijk Manna

Over mij

BID EN U ZULT ONTVANGEN?!

Een vraagteken omdat niet al onze gebeden verhoord worden of niet zoals we het verwachten.

Een uitroepteken, want als je bid gebeurt er altijd iets. Of de omstandigheden veranderen of jij verandert ten opzichte van de omstandigheden.

BID EN U ZULT ONTVANGEN?!

Dat was het thema van de vrouwenconferentie 2014 in Lunteren. Voor mij persoonlijk de tweede conferentie. Vol verwachting ga ik erheen want vorig jaar heeft God me op zo’n bijzondere manier, tijdens een stiltemoment in het bos, bevestiging gegeven dat ik Zijn geliefde dochter ben!

En tóch?!

Het gaat niet zo goed met me en er zijn nog worstelingen rondom gezondheid, energie, onzekerheid over hoe het verder moet met m’n werk en ons jonge gezin. Wanneer houdt het op? En hoe ga ik hier een balans in vinden?

Ik ga naar binnen en stel mezelf open, vol verwachting wat God deze keer zal gaan doen. Ik luister en zing mee en dan is het tijd voor een Mariamoment (stiltemoment). Er is zoveel in mij losgekomen. Is het ook nu weer voor mij? Ik ‘vlucht’ het bos in, misschien wel wanhopig op zoek naar opnieuw zo’n bijzondere bevestiging van God, maar het enige wat ik ‘hoor’ terwijl ik het bos in ga is: ‘Laat voor je bidden, laat voor je bidden!’

Laat voor je bidden

Wie? Ik? Dat is niks voor mij. Dat durf ik niet! Dat ben ik helemaal niet gewend!

‘Laat voor je bidden!’ Ik kan niet anders dan teruggaan. Ik draai me om, loop terug, naar binnen, de zaal in op zoek naar vrouwen van het gebedsteam. 

Ik zie twee vrouwen staan die ‘vrij’ zijn en ik loop erheen. In enkele zinnen vertel ik over m’n worstelingen en één van de vrouwen begint voor mij te bidden: ‘……. en Heer wilt U Rianne zegenen en haar het MANNA geven wat ze elke dag nodig heeft…..’ BAM! Die komt binnen! Hoe kan die, voor mij onbekende, vrouw weten dat het beeld van het manna voor mij zó van betekenis is? Wat is God goed!! Opnieuw zo’n bevestiging!

Ik wist niet dat de weg daarna nog dieper zou worden en ik te maken zou krijgen met chronische pijn en vermoeidheid. Dit gebed is zo’n houvast geweest! Keer op keer terug naar God want Hij belooft: Ik geef je manna! Genoeg voor elke dag! Vertrouw je op Mij?

Soms schreeuwde mijn hart het uit: ‘HEERE God, mag het alstublieft iets meer zijn?!?’

En tóch?!

Nu ik terugkijk mag ik zien dat het genoeg was. Hij heeft mij gedragen én rust, herstel en nieuwe energie gegeven!

BID EN U ZULT ONTVANGEN?!

Niet zoals ik had verwacht, maar zoveel mooier en beter dan ik had kunnen bedenken!

Geroepen

Als onderdeel van de coachopleiding heb ik persoonlijke gesprekken met een coach. Het is september 2020. In ons eerste gesprek maken we kennis en gaan we het coachgesprek in.

Het is een fijn en open gesprek en er is een ‘klik’. Aan het einde van het gesprek vraagt de coach of ze met me mag bidden en terwijl zij voor me bidt valt het me in: deze vrouw heeft vaker voor mij gebeden! Dit was de vrouw die dat ene gebed uitsprak op de vrouwenconferentie 6 jaar geleden! Hoe kom ik nu juist bij háár aan tafel?!

Op de terugweg naar huis luister ik in de auto naar muziek en mijn hele hart zingt mee: ‘Zo groot bent U, mijn God, zó groot bent U!’

Het is november 2020; Een eigen coachpraktijk wordt werkelijkheid. Ik ben dankbaar en verwonderd. Opnieuw laat God zien wat Hij belooft:

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn! Romeinen 8:28 (HSV).

Geroepen, toen het nog moeilijk was en ik niet kon begrijpen wat Hij wilde zeggen toen Hij zei:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Die ons troost in al onze verdrukking, ZODAT wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. 2 Korinthe 1: 3 en 4.

Hem zij de eer!

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!