Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Gevangen in mijn lichaam​

Vader God,
Vang mij op met Uw genade met Uw liefde en Uw trouw.
Elke morgen als ik opsta, voel ik mij zo’n zwakke vrouw.
Vermoeid, onrustig, met een hoofd en lichaam, pijnlijk en moe.
Hoe kan mijn dag dan anders beginnen dan met een vlucht naar U toe?

Stemmen en gedachten, dreigend, ze willen me overmannen,
maar in de naam van Jezus wil ik ze uit mijn leven bannen.
‘Wie ben je nou als vrouw, als intimiteit meer geven dan ontvangen is?’
Alsof mijn leven dan weer even in mijn lichaam gevangen is.

Dwars erdoorheen een stem, een fluistering:
‘Mijn geliefde dochter, je leeft in genade en vergeving,
Mijn Zoon gaf ik voor jou,
omdat ik zó veel en onvoorwaardelijk van je hou.’

Blinde maakte Hij ziende en kreupelen genas Hij,
maar dwars door de rivieren en de stormen heen,
klinkt Zijn stem: ‘Je bent van Mij, Ik draag je er doorheen.
Ik heb je Mijn Geest gegeven en Hij wil je vullen elke dag met liefde, blijdschap, vrede, geduld en vriendelijkheid.
Als Ik in je mag wonen, dan wordt je hart pas écht verblijd.
Ik vul jouw hart met geloof en goedheid,
met zelfbeheersing en zachtmoedigheid.’

Daarom, Mijn lieve Kind, vlucht elke dag maar weer,
dan kan ik je vullen met Mijn genade en liefde keer op keer.
Laat je niet gevangen zetten door wat de stemmen je zeggen,
je hoeft alleen maar alles bij het kruis te leggen.

Ik was er,
Ik ben er
en zal er altijd voor je zijn.
In al je moeiten, zorgen, je vragen en je pijn.
Kom! Ik wacht met open armen
en wil je ook deze dag opnieuw met Mijn liefde verwarmen.’

Mijn hart vult zich met vrede en rust.
Dank U, Heer, dat U het oplaaiende vuur in mij heeft geblust.
Opnieuw mag ik weten dat ik elke nieuwe dag,
op Uw genade en liefde, op U als mijn rots steunen mag.
Dan komt er in mijn hart een lied van lof en dankbaarheid.
Prijs Hem en dank de Heer, want Hij raakt mij nooit kwijt!

ADVENT = VERWACHTEN! Wachten op Hem die zegt in Lukas 4:18, 19.
‘De Geest van de HEERE is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan GEVANGENEN vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen te prediken.’

Wat je omstandigheden ook zijn, wat er ook in je leven is wat je ‘gevangen’ houdt. Of dat nu lichamelijke klachten zijn, psychische klachten, negatieve gedachten, angst of wat dan ook. Kniel neer bij de kribbe en leg het voor Hem neer. Ik hoop en bid dat 2021 voor jou een jubeljaar mag worden, omdat je mag leven vanuit Zijn liefde en genade!
God wil het ‘manna’ geven, voor elke dag genoeg!

Lieve groet,
Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!