Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Ben jij bereid te veranderen?

Er zijn van die periodes in je leven dat er van alles gebeurt. Kleine dingen als je huwelijk dat een sleur lijkt te worden, ‘stoeien’ in de opvoeding van je kinderen, je werk waar je niet helemaal meer lekker in zit of grotere dingen: ziekten, moeizame relaties of zelfs je huwelijk dat door je vingers lijkt te glippen, verlies van iemand of verlies van je baan. Periodes die aanvoelen als een woestijn met vragen als: waar doe ik het nog voor? Heeft het nog wel zin? Hoe kom ik deze dag door? Komt er ooit een einde aan?
Het lijkt uitzichtloos en wie ben jij dan dat je er iets aan kunt doen?
In deze ‘Manna voor jou’ wil ik je meenemen op reis in de woestijn, met het volk Israël en je bemoedigen wat jij als getrouwde vrouw en moeder kunt doen. Deze ‘Manna voor jou’ is niet alleen voor jou, maar voor je hele gezin!

Het volk Israël ‘dwaalt’ door de woestijn. Ze hebben geen idee hoe lang ze daar blijven? Ze hebben in de ochtend zelfs nog geen idee of ze die dag wel blijven of dat ze die dag weer verder moeten trekken. De Heere wijst hen de weg door de wolkkolom en de vuurkolom. Ze kunnen niet zelf bepalen of en wanneer ze verder trekken. Ze zijn altijd afhankelijk van God. God weet het beste wat ze nodig hebben. Dat geeft veel onzekerheid en veel vragen en dat roept ook frustraties op. Het volk moppert als er onvoldoende drinken en eten is en ze spreken zelfs hardop uit dat ze liever in Egypte waren gebleven (Ex. 16:3). Vol goede moed waren ze vertrokken, op weg naar het beloofde land, maar de reis er naar toe verliep anders. Waarom? Het volk was wel uit Egypte, ze waren ‘vrij’ van slavernij, fysiek, maar hun denken waren ze nog ‘gebonden’. In Egypte wisten ze tenminste wel waar ze aan toe waren. Hoe hun dag eruit zag en wat ze konden verwachten (hoe slecht die omstandigheden ook waren). God zag niet alleen het einddoel, maar wist wat ze onderweg nodig hadden om gevormd te worden en los te komen van de voor hen bekend omstandigheden, om op te kunnen staan in hun nieuwe leven. Wat ze nodig hadden om te leren ‘Leven vanuit vertrouwen’.

Durf je erop te vertrouwen dat Ik geef wat je nodig hebt?
God komt het volk tegemoet en wil hen van eten en drinken voorzien. ‘Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet eropuit gaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat Ik het op de proef kan stellen of het naar Mijn wet wandelt of niet’. (Ex. 16:4) Het is Gods verlangen dat we op Hem vertrouwen. Hij weet wat goed en nodig is. Zijn vraag was en is eigenlijk: Durf je erop te vertrouwen dat Ik je geef wat je nodig hebt? Voor elke dag genoeg?
Het is zo mijn verlangen om God te volgen en Hem te betrekken in mijn leven en ik denk dat dit ook jouw verlangen is en ik wil er van alles voor doen en laten. Laten zien dat ik echt voor God kies. Herken je dat?

God wil niet dat we zwoegen, maar dat we vertrouwen!
Het enige wat God vraagt van het volk is om Manna te verzamelen voor die ene dag.
Manna, niet alleen voor zichzelf, maar precies genoeg voor hen die in hun tent zijn (Ex. 16:16).

Waar begint jouw dag mee?
Regelen, zorgen, plannen of begin jij je dag met het verzamelen van Manna? Het brood dat leven geeft. Genoeg voor elke dag!
Niet alleen voor jou, maar ook voor je gezin!
Ik geloof dat wanneer jij als getrouwde vrouw en moeder steviger staat in wie jij bent in Christus, dat dit niet alleen gevolgen heeft voor jou zelf. Je mag opstaan! Elke nieuwe dag en Manna verzamelen. Ook voor je man en kinderen!

Hoe?
Een bekend kinderliedje geeft het antwoord: Lees je Bijbel, bid elke dag! Is het dan écht zo simpel?
De opdracht wel, maar om het ook echt te doen is nog niet zo eenvoudig. Ook het volk twijfelde of God wel écht zou voorzien en ze verzamelden meer dan ze die dag konden opeten (Ex. 16:20), maar het had geen nut want de volgende morgen zat het vol wormen en het stonk. En toen ze op de zesde dag wel voor twee dagen mochten verzamelen durfden ze ook die eenvoudige opdracht niet te geloven, want als het de vorige keer niet meer eetbaar was, zou het dan nu wel het geval zijn? En op de zevende dag gingen ze tóch om te verzamelen, maar er was niets (Ex. 16:27).

Mijn woestijnreis…
Zo vaak denk ik wel dat ik weet wat ik nodig heb en bid ik eigenlijk of God dat wil bevestigen of doen en als het dan anders gaat, heb ik het vaak niet eens in de gaten! Jarenlang heb ik gebeden om genezing en dat bleef uit (dacht ik). Inmiddels kan ik zien hoe God die periode voor mij heeft laten zijn als een woestijn, waarin ik meer en meer leerde om Hem te vertrouwen. Het maakte me afhankelijk van Hem en veranderde mij van binnenuit en bracht me op de plek waar ik nu ben. Ik denk niet dat ik mijn eigen praktijk zou hebben gehad als God deze woestijnreis niet met mij had gemaakt. Ik kan en mag vasthouden aan de tekst uit Rom. 8:28: ‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen zullen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’

Durf jij het aan?
God roept jou! En vraagt: durf je te vertrouwen dat Ik weet wat jij nodig hebt?
Wanneer jij persoonlijk vastloopt in dingen beïnvloed dat ook je gezin.
Of je nu werkt aan jezelf, je huwelijk of samen met je kinderen zoekt naar samenwerking in de opvoeding.
Het begint bij degene die bereid is te veranderen!
Niet bij degene die volgens jou moet veranderen.
Of je nu vastloopt omdat je persoonlijke dingen lastig vind en rondloopt met vragen als:
Wie ben ik eigenlijk?
Waarom doe ik wat ik doe?
Heeft het wel zin wat ik doe?
Of je nu aanloopt tegen dingen in je huwelijk: irritaties, communicatie die steeds in een ruzie of conflict eindigt.
Of zelfs in de opvoeding van je kinderen.

Ben ik bereid te veranderen?
Herken je één van bovenstaande situaties?
Wacht niet tot de ander verandert!
(Tot je man bereid is om mee te gaan naar een huwelijkscursus, tot je kind volwassen is enz.)
Maar vraag je zelf af: Als ik wil dat deze situatie verandert ben ik dan bereid te veranderen?
Als je antwoord hierop ‘ja’ is wil ik je in de eerste plaats aanmoedigen te gaan bidden voor jezelf, je man, je huwelijk, je gezin!
En als je dit lastig vind, bid dan om motivatie! Breng je verlangen bij Hem. Het bemoedigt mij zo dat de Bijbel zegt in Fil 2:13: ‘want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen’. Je hoeft het niet zelf te doen. Hij wil het in en door jou heen doen! (Boekentip: De kracht van de biddende vrouw, de kracht biddende ouders van Stormie Omartian)
Daarnaast gun ik je een plek waar je dit kunt, mag delen. Iemand die luistert, je nieuwe inzichten geeft, je aanmoedigt en bemoedigt en met en voor jou en je gezin bidt.

Manna voor je hele gezin.
Daarom is (coachpraktijk) ‘Manna’ er niet alleen voor jou, als getrouwde vrouw, maar ook voor je huwelijk en je gezin.
En dat gaat in het nieuwe jaar nog meer vorm krijgen.
De komende periode ga ik schrijven en delen over het huwelijk en vervolgens ook over gezin en opvoeding.
Ik ga hierover niet alleen schrijven, maar er komen ook mooie nieuwe dingen aan waarin ik uit mag delen om die plek te kunnen zijn voor jou!

Nu al zo’n plek nodig?
Roept deze mail vragen op of merk je dat je in één van bovenstaande dingen vastloopt en heb je een luisterend oor nodig, een bemoediging of wil je hier dieper op ingaan?
Mail gerust naar: rianne@coachpraktijkmanna.nl of laat een persoonlijk bericht achter en ik neem contact met je op.

Ik wens je ‘Manna’, het brood dat leven geeft (Joh. 6:48). Voor elke dag genoeg!

Lieve groet,
Rianne

 

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!