Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Alles wat je doet ZAL lukken?!

We willen allemaal sterker worden, groeien, ontwikkelen en tegelijkertijd vermijden we het liefst zorgen, piekeren, moeilijkheden. Staan deze dingen los van elkaar of horen ze juist bij elkaar? En hoe blijf je dan staande? Vandaag neem ik je mee aan de hand van de groei van een boom. Welke 3 dingen zijn belangrijk voor groei? En wat zegt de Bijbel daarover?

‘Want hij zal zijn als een boom, gepland aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, ZAL goed gelukken’ (Psalm 1:3 HSV).
Wanneer je het van God, de Bron verwacht en daar uit put ZUL je vruchtdragen. Niet te vroeg, niet te laat, maar op z’n tijd. En al wat je doet zal goed gelukken. Gaat alles dan vanzelf? Je maakt een plan, je bid er voor en het loopt ‘gesmeerd’? Ik denk het niet, want er staat dat de goddelozen zullen zijn als het kaf dat de wind  wegblaast. De wind zal er dus ook zijn. En die zal aan je boom trekken, takken zullen misschien afbreken. Je zult heen en weer geslingerd worden, maar als je steeds weer terugkeert naar ‘de Bron’ zullen je wortels steeds steviger komen te staan.

Zo is het ook bekend dat bomen aan de rand van het bos veel diepere en stevigere wortels hebben dan de bomen midden in het bos. De bomen langs de rand vangen namelijk de meeste wind en gaan zich daarom als vanzelf steviger hechten aan de bodem. Hoe meer wind bomen vangen, hoe dieper de wortels. Ze worden dus STERKER door de TEGENWIND.

Ik geloof dat het zo ook met ons gaat. In het boek ‘Meesterwerk van God’ van Henk Binnendijk las ik: ‘Hij (G0d) brengt je regelmatig in een situatie die je niet aankunt, waardoor je gaat leren afhankelijk te zijn van Hem’. Dat is het verlangen van God, dat we bij Hem komen, met alles wat ons bezig houdt. En als ik naar mijn eigen leven kijk is het juíst de periode waarin ik voor m’n gevoel met wortel en al uit de bodem werd gerukt, de periode waarin ik me vastklampte aan Hem en m’n wortels steeds steviger kwamen te staan. Ik moest wel eerder opstaan om op gang te komen voordat de kinderen uit bed kwamen en die tijd gebruikte ik om rust te vinden bij Hem. En wat in NOOD GEBOREN is heeft me zóveel HOUVAST gegeven, dat ik er nu vaak naar verlang. Als het me even teveel wordt of ik onrust ervaar, me zorgen maak, ergens over pieker, mag ik terugkeren naar ‘De Bron’.

Hoe dan? 3 tips.
In een artikel over wortelgroei aan bomen las ik: ‘Alle bomen kunnen een DIEP WORTELGESTEL ontwikkelen als de BODEM dit toelaat’. Als de bodem té dicht is kunnen de wortels niet de diepte in en vinden ze hun weg een andere kant op.
Er zijn 3 dingen nodig om een boom, jouw levensboom, goed te laten ‘wortelen’.
1) Zuurstof = GELOOF. Zuurstof krijgen we binnen door adem te halen. God blies Zijn adem in de mens en de mens kwam tot leven (Genesis 2:7) Het Hebreeuwse woord voor adem is ‘Ruach’ wat ook kan duiden op ‘geest’. God blies Zijn geest in de mens. Hij werkt door Zijn Geest in en door ons heen.
2) Water = LEEF. Zoals een boom water nodig heeft om te kunnen groeien zo hebben wij het woord van God gekregen, de Bijbel om ons leven te besproeien en tot bloei te komen.
3) Bodemverdichtingsniveau = VERTROUWEN. Hoe dichter de bodem, hoe meer de wortels niet de diepte in zullen gaan. Hoe meer ruimte in de bodem, hoeveel te meer zullen de wortels wel de diepte in gaan. Hoe meer ruimte voor God, hoe meer ruimte om te ‘wortelen’.

GELOOF dat de Heilige Geest in jou is.
LEEF met het woord en laat je er dagelijks mee bevloeien.
VERTROUW dat God weet wat goed is en Hij alle dingen kan laten meewerken ten goede (Rom 8:28).
Dan zullen je WORTELS VAST STAAN. En als er wind komt of zelfs een storm, dan sta je vast. Laat God de ruimte in je hart en je leven vullen en ruim alles wat je daarbij in de weg staat op.

Hoe meer je gaat ‘wortelen’ in God en Zijn beloften, hoe meer liefde je zult ervaren. Liefde voor jezelf en voor de mensen om je heen en kom je meer en meer tot jouw doel, Zijn doel in jouw leven.

God liet me dat beeld zien door een collega die tijdens een gebedsmoment het beeld van een boom zag en ze zei: ‘Jouw boom staat vast. Soms word er nog flink aan je getrokken en komen er twijfels en onzekerheden in je boven, maar je wortels staan in De Bron en daarom hoef je niet te wankelen’. Tijdens een creatief ‘coachmoment’ geleid door een andere collega @atelierAgape bevestigde God dat beeld. Ik kreeg de opdracht om in een beeld, van een bloem of iets anders uit de natuur, te vangen waar ik over een jaar zou staan. Ik vond het lastig en wist niet waar ik moest beginnen. Totdat het beeld van de boom weer in mij opkwam. Ik begon te tekenen en probeerde de wortels te tekenen, maar dat viel een beetje tegen om dat ‘mooi’ te doen (dat was ook niet de opdracht trouwens 😉 en er ontstond een mozaïek. En in dat mozaïek van de wortels zag ik opeens een hart tevoorschijn komen. En het was alsof God tegen me zei: ‘Het komende jaar mag jij vooral gaan ‘wortelen’. Doe wat je mag en kunt doen en vergeet daarbij vooral de LIEFDE niet. Liefde voor jezelf en voor de mensen om je heen’. En dat helpt me om keuzes te maken. Om vanuit de rust elke dag op te staan en te doen wat mijn hand vind om te doen (Prediker 9:10) en het van harte te doen, niet voor de mensen, maar voor God (Kol 3:23).

Niet vanuit mezelf, maar omdat God belooft: ‘Gezegend wie op de Heer VERTROUWT, wiens toeverlaat de Heer is. Hij IS ALS EEN BOOM geplant aan WATER, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer DRAAGT HIJ VRUCHT’ (Jeremia 17:7-8 NBV).

Verlang jij er ook naar om te ‘wortelen’, maar weet je niet waar je moet beginnen? Zijn er gedachten of gebeurtenissen die je (nog) niet hebt verwerkt en die je belemmeren om tot bloei te komen? Neem dan contact met me op en we gaan samen kijken waar jouw boom geplant staat en wat nodig is om (nog) dieper te kunnen ‘wortelen’. Dit doen we door samen te gaan kijken hoe je gevormd bent in het VERLEDEN, hoe je leven eruit ziet in het HEDEN en hoe je stappen kunt zetten om te groeien in de TOEKOMST.

GELOOF, LEEF, VERTROUW! Dat wens ik je toe!

Lieve groet,

Rianne.

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!