Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Voel jij je altijd blij? Wat is blijdschap eigenlijk? En hoe kun je blijdschap ervaren?
Vlak voor Zijn sterven geeft Jezus ons drie belangrijke principes mee. En het resultaat? BLIJDSCHAP!

In Johannes 15 lezen we deze drie principes:
1) Draag vrucht.
2) Vraag wat u maar wilt.
3) Blijf in Mijn liefde.
Vandaag neem ik je mee in deze principes en laat ik jou (en mijzelf) erover nadenken of en op welke manier ik dit kan/mag doen en welke adviezen Jezus zelf hierin geeft!

1) DRAAG VRUCHT!
Elke rank die vrucht draagt, REINIGT Hij, OPDAT zij meer vrucht draagt (vers 2). Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen (vers 5). Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven… (vers 7a).

– Draag ik vrucht zoals God wil? Laat ik me door Hem reinigen en bijsnoeien? Door Zijn woorden, de Bijbel te lezen en tot me te nemen?

2) VRAAG WAT U MAAR WILT.
Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, VRAAG wat u maar wilt en het ZAL u ten deel vallen (vers 7). Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u VEEL vrucht draagt (vers 8).

– Vraag ik Hem bij elke beslissing om raad/hulp door Zijn Geest? Door Zijn woorden/de Bijbel te gebruiken en op Zijn beloften te pleiten?

3) BLIJF IN MIJN LIEFDE.
Als u Mijn geboden in acht neemt, zult in in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. (vers 10).

– Neem ik de tijd om me te laten vullen door Zijn liefde? Lees ik niet alleen Zijn woord, maar ben ik BEREID te DOEN wat Hij vraagt?

WAT IS DE REDEN? WAT LEVERT HET OP?
… opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap VOLKOMEN zal worden (vers 11). En de enige manier is: LIEFHEBBEN (vers 12).
In de wereld zal haat komen, juíst waar de liefde zichtbaar wordt. Niets is tegen de liefde bestand. En door Jezus’ woorden en daden ziet de wereld hun zonden in (vers 22 en 24). Maar als dat ook een gevolg is? Haat?

HOE BLIJF IK STAANDE?
Draag – Vraag – Blijf!

5 hoofdstukken lang bereidt Jezus ‘ons’ voor op de tijd als Hij niet meer op aarde zal zijn. En waar gaat het over?
DIENEN, elkaar LIEFHEBBEN, VRUCHT DRAGEN.

HOE?
Door in Hem te blijven. Zijn woorden en geboden in acht te nemen. BID en LEES JE BIJBEL!! Geef ALLES wat je hebt en bent aan Hem, dan kan Hij je reinigen (Johannes 15:2).

Is dat leuk? Nee!
Wil ik dat? Nee!
Wil ik stoppen? Ja!
Doe ik dat ook? NEE!

Want ik weet dat Hij ALLE dingen laat meewerken ten goede (Rom 8) en als God je reinigt, ga je meer op Hem lijken. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt (Johannes 15:8) dat u VEEL vrucht draagt!

Daarna bereidt Jezus ‘ons’ voor door te vertellen wat we kunnen verwachten.
-HULP van de HEILIGE GEEST: Door de kracht van de Heilige Geest, de Trooster Die gekomen is, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen en u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij (vers 26, 27).
-Haat? Ja, maar ook BLIJDSCHAP: Uw droefheid zal tot blijdschap worden (Johannes 16:20). Ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden en NIEMAND zal uw blijdschap van u wegnemen (Johannes 16:22).
– VREDE: In Mij zult u VREDE hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen (Johannes 16:33)

Waarom vertelt Hij dat?
Opdat u niet struikelt (Joh 16:1). Niet om je bang te maken, maar om je AAN TE SPOREN in Hem te blijven anders hou je het niet vol. Want zonder Mij kunt u niets doen (Joh 15:5).

Jezus geeft Zijn leven om eeuwig leven te geven (Johannes 17:2). Wat is eeuwig leven? Dat zij U kennen. De enige en waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. (Johannes 17:3)

JEZUS GEBED VOOR JOU EN MIJ:
Bewaar hen OPDAT ze één zullen zijn zoals Wij (Johannes 17:11). Er staat niet dat we één zullen worden, maar dat we het ZIJN. In Hem.
Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze (Johannes 17:15)
…opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen (Johannes 17:26).

Nog één keer de vraag: voel jij je altijd blij?
DRAAG – VRAAG – BLIJF!
Ik wil je aanmoedigen om Johannes 13-17 de komende dagen eens te lezen om voor het eerst, of opnieuw, te beseffen wat Hij voor je deed en je te realiseren: JE BENT NIET ALLEEN. Blijf in Hem, dan blijf Hij in jou!

Ik wens je een leven vol van Zijn blijdschap!

Lieve groet,
Rianne.

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!