Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Belangrijkste basis van opvoeden is liefhebben!

Ja, duh… zul je nu denken. Dat is toch een open deur?

Maar is dat ook zo? Wat is liefhebben eigenlijk en wanneer is die liefde écht?
Ga je mee op reis naar het ‘hart’ van de Bijbel om ons te laten inspireren als moeder?

Al in Deuteronomium 6:5-7 leert de Bijbel ons dat we God moeten liefhebben en dat we dat door moeten geven aan onze kinderen, want daar staat: ‘Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn’. Inprenten en erover spreken, maar het moet dus ook zichtbaar zijn!

En spreuken 3:3-7 verwoord het zo: ‘Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen; vrees de HEERE en keer je af van het kwade’.

God liefhebben boven alles en Jezus voegt daar in Mattheüs 22:37-39 aan toe om onze naaste lief te hebben als onszelf. En dat klinkt makkelijker dan het is.

Hij zegt dat we dit moeten doen met ons hele hart, ziel en verstand en Deuteronomium noemt kracht. Dus liefhebben met al mijn energie, verstandige keuzes maken en m’n hele hart erin leggen? Kan ik met mijn hele hart liefhebben, mezelf geven in het contact met m’n kinderen als ik eigenlijk nog gericht ben op m’n werk of op de teleurstelling dat het nog even niet loopt zoals ik hoopte?
Kan ik met heel mijn hart, ziel en lichaam, niet alleen zeggen maar ook laten voelen dat de ander belangrijk voor me is? Dat ik er voor de ander ben als m’n hoofd nog vol zit van een werkdag?

Maar het is toch onmogelijk om daaraan te voldoen?
En dat klopt ook. Juist daarom begint het gebod ook met God liefhebben boven alles. Jezus is voor jou en mij gestorven om de volmaakte wil van de Vader te doen, zodat wij er niet meer aan hoeven voldoen. Hij wil Zijn liefde in je hart uitstorten door Zijn Heilige Geest en je vullen met liefde om het goede te kunnen doen, zelfs als je het even niet voelt.
Hij wil je wijsheid en inzicht geven.

Opvoeden is geen taak.
Het vraagt om volledige beschikbaarheid.
Ook dat lezen we in Deuteronomium. In je huis en onderweg, bij het opstaan en naar bed gaan.
Hoe doe je dat?
Door eenvoudig elke nieuwe dag en soms meer momenten op een dag bij je Hemelse Vader te komen en te bidden. ‘Heer, hier ben ik. Wat mag ik doen en wat mag ik loslaten vandaag/op dit moment? Laat mijn hart gericht zijn op U en op Uw liefde, zodat ik uit kan delen. Niet in eigen kracht maar door U die zelf gezegd heeft dat U liefde bent!’

Psalm 86:11-12 zegt het zo: ‘Wijs mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen. Heere, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam voor eeuwig eren’

Neem de tijd Hem te loven en prijzen en te danken voor Wie Hij is.
Neem de tijd om meer en meer te ontdekken wie Hij is.
Door het eerst in je eigen hart te laten schrijven zoals Spreuken zegt, kun je het doorgeven aan je kinderen.

Door dit eerste en grote gebod plaatst Jezus zelf relatie boven regels.
Op welke manier kun jij vandaag iets doen aan je relatie met je Hemelse Vader?
En wat kun je concreet doen in je relatie met je kinderen of één van je kinderen vandaag?

Ik wens je liefde die geduldig en vriendelijk is voor jezelf en voor de mensen om je heen!

Vind jij het lastig om tijd te maken voor de relatie met je Hemelse Vader en om Zijn liefde te ervaren?

Ja! Ik meld me nu aan voor de ‘Reis naar je hart’ om te ontdekken hoe ik een goed-genoeg-moeder en lieve vriendin voor mezelf (en daar doorheen voor anderen) kan zijn.

Lieve groet,
Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!