Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Bid voor je vijanden!

Bidden voor je vijanden?! Dat doe ik al hoor. Ik bid niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor Rusland en zelfs voor Poetin. Dat is geweldig! Jezus zelf roept ons op om te bidden voor onze vijanden, vergeet dus vooral ook Rusland en Poetin niet! Maar bid je ook voor degene die je heeft uitgescholden, vernederd, in een hoek gezet, verlaten, verraden?

Wat een opdracht eigenlijk! Pff… ik vind het moeilijk hoor. Niet alleen op wereldniveau, maar ook in het klein, persoonlijk of misschien moet ik zeggen júist in het klein. Dan komt het zó dichtbij en raakt het je leven. Hoe kan ik bidden en toch…?!

‘Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen.’ (Jesaja 59:1). Wat een mooi begin en wat een bemoediging, maar ik las verder… ‘Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.’ (vers 2). En zo ging het nog wel even door… Dat zijn van die momenten dat ik m’n bijbel soms liever dicht sla. Dat horen we liever niet en het lijkt soms zoveel makkelijker om onze ogen te sluiten voor het kwaad in de wereld. De wereld eromheen zegt veel, doet ook wel wat, maar gaan ze in EIGEN KRACHT of door de KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST? Dan kunnen we toch alleen maar belijden en bidden: ‘Vergeef ook ons land Heer en grijp ook hier in. Dat keuzes niet worden gemaakt met het verstand, maar door de kracht van de Heilige Geest’. ‘De weg van de vrede kennen zijn niet, er is geen recht in hun sporen. Zij gaan kromme paden. Ieder die ze betreedt kent de vrede niet.’ (vers 8).

HET ANTWOORD GEEFT GOD!
‘Omdat Hij zag dat er niemand was ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht Zijn arm hem heil, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem. Want Hij trok de gerechtigheid aan als harnas en zette de helm van het heil op Zijn hoofd. Het gewaad van wraak trok Hij aan als kleding en Hij hulde zich in de na-ijver als mantel. Naar de daden, daarnaar zal Hij vergelden.’ (vers 16, 17, 18a).

Niet wij hoeven kwaad met kwaad te vergelden want uit ons hart komt onrecht voort, maar als U komt (als Jezus terugkomt), zult U recht doen en tot die tijd is Uw opdracht:
– HEB je vijanden LIEF.
– ZEGEN die u vervloeken.
– DOE GOED aan hen die u haten.
– BID voor hen die u vervolgen
ZODAT u kinderen zult zijn van Uw Vader (Mattheüs 5:44).

(G)EEN VOORBIDDER?!
Hoe is het wanneer God naar deze wereld kijkt op dit moment? Ziet Hij mensen die vechten, die handelen, die opstaan en in actie komen? Fantastisch!! Maar vind Hij ook voorbidders? Want dan belooft Hij in vers 19: ‘DAN zullen zij de Naam van de HEERE vrezen van waar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen (ver weg of dichtbij) als een rivier, zal de GEEST VAN DE HEERE de banier tegen hem oprichten’.

ZIJN WOORDEN HOUDEN NOOIT OP!!
De Heilige Geest bid door ons heen. Ik kan Zijn woorden niet stoppen. Zelfs mijn gebrekkige, zelfzuchtige gebeden waarin ik niet ‘volmaakt’ kan verwoorden buigt Hij om. Hij zal ELK TEKORT AANVULLEN (Fil 4:19), zelfs mijn gebeden. ‘De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij WETEN immers NIET wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest ZELF pleit voor ons met woordloze zuchten.’ (Rom 8:26).

ZOU HET KUNNEN DAT ALLES BIJDRAAGT AAN HET GOEDE ALS WE BIDDEN?
Alles draagt bij aan het goede voor wie op Hem vertrouwen staat in Rom 8:28. Vertrouw ik, vertrouw jij Hem toe dat Hij weet wat Hij doet? Dat Hij uiteindelijk recht zal doen en Zijn vrede heersen zal? Nu in gebrokenheid en kunnen we niet anders dan biddend strijden, maar straks in Zijn volmaakte heerlijkheid!

Hij verlangt er naar dat we op ELK GEBIED van ons leven AFHANKELIJK zijn van Hem, zodat we heel dichtbij Hem blijven. Hij wil dat we onze wil onderwerpen aan Zijn wil.
Weet je niet wat de wil van God is? Dan kunnen we de Heilige Geest vragen ons dat te laten zien als we BIDDEN.

Soms staat God toe dat we moeilijke tijden doormaken om ons op een punt te brengen waar we gedwongen worden om VURIG te BIDDEN om iets groots in ons leven te zien gebeuren.

‘Wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput’ (Jesaja 40:31).

In Hem, door Hem en tot Hem zijn ALLE dingen! Bid je mee?

Ik wens je een leven in Zijn kracht en vrede.

Lieve groet,

Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!