Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Strijdbare held (Gideon: deel 1)

Het is inmiddels bijna drie jaar geleden. Op de basisschool waar ik (nog) werk was opnieuw een vacature ontstaan in de combinatiegroep 5/6. Ik werkte op de voorschool en zou beginnen aan een opleiding voor intern begeleider. Het werk op de voorschool liep inmiddels wel weer en ik had een soort van balans gevonden na de revalidatie, al was ik er nog niet. De opleiding zou mijn nieuwe uitdaging worden en groep 5/6? Ach, ik was niet gevraagd. Ik heb wel een PABO-diploma, maar toch… Dat past niet bij mij en dat kan ik ook helemaal niet. Ik heb veel te weinig ervaring met betrekking tot de methodes die gebruikt worden… En ik zou een opleiding beginnen, dat kost me voorlopig energie genoeg toch?!

Tot die ene ochtend. Ik was vroeg opgestaan. Dat was een gewoonte geworden tijdens mijn ziek zijn, omdat ik tijd nodig heb voor m’n lichaam om op te starten en daardoor ruimte te hebben voor de dag begint met onze kinderen. Ook deze morgen ligt de bijbel opengeslagen voor me met een kop koffie ernaast. En dan lees ik in Lucas 9:48: Wie dit kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn’.

Het lijkt alsof de tekst van het papier afkomt en ik bid en ik vraag: Heer wat wilt u daarmee zeggen? En het enige wat in mij opkomt is ‘groep 5/6’. Is dat echt wat u bedoelt? Moet ik die vacature invullen? Ik kan het niet en dit is helemaal niet het goede moment! En m’n opleiding dan? Het antwoord blijft ‘groep 5/6’.

Dat brengt me bij het verhaal van Gideon. Ken je Gideon? Het verhaal speelt zich af in Israël. Israël was van God afgedwaald en telkens wanneer het bijna oogsttijd was kwamen de Midianieten en anderen volken om de oogst te vernietigen. Al zeven jaar achter elkaar!

De Israëlieten zochten plaatsen om zich te verbergen en plaatsen om hun oogst te verbergen en dáár ontmoeten we Gideon. Bij de wijnpers om het tarwe te verstoppen, zodat de Midianieten het niet zouden vinden. En dan, zomaar opeens, is daar een Engel van de HEERE. Hij zegt: ´DE HEERE IS MET U, STRIJDBARE HELD!’ (Richteren 6:12 HSV)

Gideon is het niet eens met de Engel en al zijn vragen en twijfels legt hij voor: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven!’ (vers 13)

Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?’ (vers 14).

Welke kracht? Gideon is terneer geslagen, z’n hoop verloren. Negatieve gedachten en gevoelens over hem en zijn familie houden hem in bedwang (vers 15).

Maar de HEERE (de IK BEN) zegt: ´Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was’ (vers 16).

 Wie of wat is Midian in jouw leven? Wat houdt je klein? Wat maakt je bang? Welke leugen over jou of jouw kunnen maakt dat je geen hoop meer hebt dat je op kunt staan en van betekenis kunt zijn?

DE HEERE IS MET U, STRIJDBARE HELD!

Gideon hoefde niet te vechten. Hij hoefde niet al zijn energie er in te steken om te overwinnen. Hoe hoefde er ‘alleen maar’ op te vertrouwen dat de HEERE bij Hem is en dat in Hem alles mogelijk is!

Is het dan zó eenvoudig? Springt Gideon meteen op en gaat hij vol vertrouwen, al die onzekerheid en negativiteit achter zich latend? O nee! Hij vraagt God om een teken om zeker te weten dat het echt God is. ‘Als ik dan genade gevonden heb in Uw ogen, geef mij dan een teken dat U het bent Die met mij spreekt’ (vers 17).

‘Ga toch niet vanhier weg, totdat ik weer bij U kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en U heb voorgezet’ (vers 18).

En wat zegt de HEERE? Gideon je moet me maar gewoon vertrouwen! Als jij zoveel twijfels hebt en bang bent laat het dan maar zitten?

Nee!!

´En Hij zei: Ik zal blijven tot u terugkomt’ (vervolg vers 18).

Dat vind ik zo mooi aan God. Hij is een liefdevolle Vader! Wat er ook gebeurt. Waar jij je nu ook maar bevindt. Welke strijd jij te strijden hebt. De HEERE zegt ook vandaag tegen jou: Ik zal blijven wachten tot je terugkomt! God wacht op jou! Hij houdt van jou en wil zó graag dat jij in jouw kracht komt te staan. Nog vóórdat Gideon ook maar iets gezegd of gedaan had zei God al tegen hem: ‘DE HEERE IS MET U, STRIJDBARE HELD!’

Gideon komt terug met vlees en brood (dat wat hij heeft) én hij krijgt een teken zoals hij gevraagd heeft. ‘Neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen’ (vers 20). Wat een vreemde opdracht. Gideon deed het en de Engel van de HEERE stak z’n staf uit, raakte het aan en er kwam vuur uit de hemel wat het vlees en het brood verteerde (vers 21).

Gideon werd (opnieuw) bang, omdat hij zich realiseerde dat hij een Engel van God had gezien (vers 22). ‘Maar de HEERE zei tegen hem: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd, u zult niet sterven.’ (vers 23).

Onze God is geen God van angst, maar een God van vrede! Gideon zegt het in vers 24: De HEERE is vrede! God wil niet dat we bang zijn, ons zorgen maken, maar dat we in vrede leven.

Dit verhaal van Gideon bemoedigt me dat we met al onze vragen, twijfels en onzekerheid bij God mogen komen. Hij komt zó dichtbij en weet wat mijn hart en jouw hart nodig heeft. Gods vertrouwen in jou is groter dan het vertrouwen in jezelf kan zijn! Maar als Hij meegaat kun je Midian verslaan alsof het maar één man is.

Wil jij jouw Midian verslaan? Wil jij ontdekken wat jouw kracht is? Ik ga graag samen met jou op zoek. Stapje voor stapje mag je gaan en ontdekken wat jij misschien (nog) niet ziet, maar God al wel in jou ziet! Want: DE HEERE IS MET U, STRIJDBARE HELD!

Zie ik je snel?

Lieve groet,
Rianne.

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!