Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

De ‘reus’ verslagen. Hoe betreed jij jouw ‘frontlinie’?

Daar sta ik dan… Aan de grens van het beloofde land. Met achter mij mijn Egypte. Het verleden dat ik mocht verwerken: teleurstellingen, ziekte, perfectionisme…

En vóór mij?
Een grote reus komt op mij af gedenderd. Hij verspert me de weg. Met veel uiterlijk vertoon en een hele grote mond schreeuwt hij: ‘Denk jij nou echt dat jíj dat kunt? Je hebt er de energie niet voor! En is bij jou dan altijd alles op orde? Nee toch? Wie ben jij dan dat je denkt te kunnen delen!?’

Daar sta ik dan…
Met de belofte van God dat Hij het land in bezit zal geven. Een land dat overvloeit van melk en honing (Numeri 13 & 14). Met alle wonderen en tekenen die Hij al in mijn leven deed toen ik nog in mijn Egypte was. Durf ik te gaan? Zoals Jozua en Kaleb? Vol vertrouwen? Of laat ik me versperren door paniek, angst, mensen aan de zijlijn die invloed op me hebben?

Daar sta ik dan…
Met vijf stenen. Bekleed met de wapenrusting (Ef 6). Met als zwaard Zijn Woord.
De reus buldert (als een roeptoeter zoals een van de andere deelnemers het noemde): ‘Wie denk jij dat je bent?’
En ik ga staan, stevig rechtop, klaar om de frontlinie te betreden.
Mijn Vader, Mijn redder zegt: ‘Jij bent Mijn geliefde dochter. In jou vind Ik vreugde’ (2 Petrus 1:17).
‘Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden.’ (Jesaja 43:1b-2)

En weer schreeuwt hij.
Iets zachter, zo lijkt het: ‘Je hebt er de energie niet voor! En is bij jou dan altijd alles op orde? Nee toch?’
Ik haal uit en vecht met het zwaard (de bokshandschoenen), dat is Zijn Woord.
‘maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij lopen en zullen niet moe worden.’ (Jesaja 40:31)
In en door ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die IN ONS werkzaam is.’ (Efeze 3:20).
Hij heeft mij de tijd en energie belooft en ik merkte de afgelopen weken dat het ook zo was. Ik werkte soms zelfs ’s avonds verder…

Opnieuw een poging, al klinkt die wat zwak: ‘Wat denk jij te kunnen delen?’
Ik geef hem de genadeklap. Niet ik, maar Hij!
‘Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik ZAL een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.’ (Jesaja 43:19).

De afgelopen weken mocht ik gaan en flinke stappen zetten om de huwelijkscursus ‘klaar’ te maken. En al is er geen aanmelding gekomen voor de ‘pilot’, het is goed. Ik ervaar rust. ‘De HEER zal voor u strijden en u moet stil zijn.’ (Exodus 14:14).
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik flinke stappen heb mogen en kunnen zetten, maar ook dat het nog niet klaar is. God geeft mij ruimte om het verder te laten ‘ontkiemen’. Nu is er de tijd en de energie… Hij geeft wat ik nodig heb. En soms is dat vooral even ‘rust’…

Afgelopen vrijdag mocht ik staan, aan de frontlinie. Om het gevecht met mijn ‘Goliath’ aan te gaan. Die ochtend mocht ik verwachtingsvol op weg gaan (naar @SuperNaturalCenter in Dordrecht) met deze woorden uit Jesaja 61:10: ‘Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in Mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden.’

Dank je wel lieve @aryannekolsters van @glimkracht. Ik heb genoten van de trainingsdag en van jou enthousiasme en liefde voor God en de mensen om jou heen. Het was bijzonder, intensief en emotioneel. Ik geloof dat nog niet alles is ‘geland’, maar één ding weet ik zeker. Ik ga niet alleen!
Dank je wel mededeelnemers voor de veiligheid, het vertrouwen en de openheid.
Dank U Vader dat U werkt in en dwars door de puinhopen van ons bestaan. U bent God en U bent goed! Halleluja!

Waar sta jij op dit moment?
En welke ‘reuzen’ versperren jou de weg? Durf je ze onder ogen te komen?

Of heb je een medestrijder nodig? Ga dan naar m’n website en kijk wat ik voor jou kan betekenen in jouw strijd om verder jouw Egypte uit te trekken en het beloofde land tegemoet te treden…

Lieve groet,
Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!