Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Eenheid bewaren. Hoe doe je dat?

De bijbel leert ons om ons ’te kleden in liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt’ (Kol 3:14) en dat door ‘de liefde zichtbaar wordt dat we Zijn discipelen zijn’ (Joh 13:35)
Eenheid in en door de liefde…
Als ik eerlijk ben is dat niet zo eenvoudig. We kwamen terug van vakantie. We hadden goede nachtrusten gehad (de kinderen sliepen ook heerlijk door) en de eerste week was nacht na nacht gebroken omdat onze dochter muggen op haar kamer had. Toen ik de vierde nacht al voor de derde keer gewekt werd kon ik wel huilen. Ik was moe en wilde slapen. Vervolgens werd ik wakker van de wekker om half zeven en stond ik moe en afgemat op… Herken je dat?
Hoe bewaar de je dan de eenheid in en door de liefde? In deze Bijbelse inspiratie, mijn ‘Manna voor jou’ deel ik hoe ik dat doe en vooral ook wat de Bijbel zegt over eenheid en het bewaren er van.

Toen ik dat bij het ontbijt deelde vroeg onze dochter waarom ik dan m’n wekker zette en niet gewoon lekker uitsliep. We hebben toch nog vakantie? En ik geloof dat het juist daarom draait.
Zoals elke ochtend begin ik mijn dag met thee (ja, je leest het goed! Koffie komt later ;-), m’n Bijbel en notitieboek om stil te worden en aan de voeten van onze Hemelse Vader te zijn. Zo ook deze ochtend. Ik merkte dat de geest van zelfmedelijden grip op me probeerde te krijgen en dus zocht ik naar Bijbelteksten die me bemoedigde en deze geest van zelfmedelijden ontmaskerde. Door deze teksten te lezen en al mijne eigen gedachten bij God te brengen maakte ik bewust de keuze om me niet te laten leiden door deze gedachten… Vervolgens pakte ik m’n Bijbel en las Fil 2:1-11

Lees je mee?
‘Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel ben en één van gevoelen’ (Vers 2).

Eensgezind: hoe kan ik dat bereiken?
‘Doe niet uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf’ (Vers 3). Oef… Dat valt niet mee als ik mezelf nogal zielig vind. Dan draait het toch al snel om mezelf en wat ik vind dat anderen voor mij moeten doen. En toch zegt de Bijbel het. Mag ik dan nooit geen grenzen aangeven en moet ik dan maar over me heen laten walsen? De Bijbel zegt ook dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf dus dat geloof ik niet. Volmaakte eenheid en de ander voortreffelijker achten dan je zelf kan enkel en alleen in Christus. Wanneer je identiteit vastligt in Hem. In en door Zijn liefde (Agapè = liefde die onvoorwaardelijk is) kan ik de ander hoger achten, omdat ik mezelf laat vullen door God zelf.

Gun elkaar de zegeningen!
‘Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van henzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is’ (vers 4).
Je hoeft er niet met jaloersheid naar te kijken als je gelooft dat God ok jou geluk op het oog heeft (Jer 29:11) en jou wil zegenen. Je hebt dus óók oog nodig voor wat van jou is. Tel je eigen zegeningen, wees dankbaar, dan kun je de ander ook die van hem/haar gunnen.

Dat kan…
…alleen als je mag geloven dat God een God van overvloed is en je niet denkt in te korten. Hij is je Voorziener.
…als je jezelf geliefd mag weten in Hem en je jezelf niet hoeft te vergelijken alsof Zijn liefde afgemeten kan worden in de dingen die je wel of niet zou krijgen.
…als je mag weten dat genade een verdienste is, je het niet kunt ontvangen door wat je doet, maar om wie je bent in Christus: Heilig, volmaakt, zuiver en rein.

Zegen ontvangen.
‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.’ (Ezechiël 36:26, 27)  ‘Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham’ (Gal 3:9) Lees de zegeningen die voor Abraham golden maar eens na in Deut 28:1-14. Het is Zijn verlangen voor een ieder van ons. Jezus stierf voor mij en voor jou, zodat Zijn Geest in mij kan wonen en ik kan wandelen naar Zijn wil. (Rom 8:1-17)

Hoe dan?
‘Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was'(vers 6).
Door tijd met Hem door te brengen. De Bijbel te lezen en Hem je te laten onderwijzen en bijsturen.
Niet alleen lezen, maar ook doen!
Kan ik dat? Nee!
Maar Hij in mij.

God geeft geen opdrachten die onmogelijk zijn.
Bij God is niets onmogelijk (Matt 17:20)
Er is er één die ons probeert te ontmoedigen en er alles aan doet om mij af te houden van mijn tijd met God.
Waarom?
Omdat hij weet dat als ik tijd met God doorbreng ik het beste deel heb gekozen (Luk 10:41).
Dáárom stond ik toch op die ochtend..

Verlang jij naar eenheid?
In je huwelijk? Je gezin? Je werk? In de kerk?
Begin bij God zelf!
Breng tijd door met Hem en in Zijn woord en laat Zijn woord spreken en bid om vernieuwde gedachten, om nederigheid.
Leg alles en iedereen voor aan Hem en belijd dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader (vers 11).

Jezelf overgeven.
Moe en afgemat stond ik op en de geest van zelfmedelijden probeerde grip te krijgen en opnieuw raak ik onder de indruk van wat God wil geven als we onze blik gericht houden op Hem. ‘Want Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voltooien tot op de dag van Jezus Christus’ (Fil 1:6)

Je bent niet alleen.
Opnieuw besef ik dat ik het niet alleen kan, maar vooral ook niet hoef te doen.

Rust en vrede daalt neer in m’n hart.
Ook vandaag zal Hij voorzien en hoef ik niet méér te doen dan Hij van mij vraagt. En dát geeft me nieuwe moed en kracht.

Dank je mee?
Vader dank U wel voor Uw Woord. Dat U me wil bemoedigen en inspireren, waardoor ik nieuwe moed en kracht mag ontvangen. Dank U wel dat U opnieuw bevestigt dat ik het niet alleen hoef te doen en U Uw beloften waarmaakt dat ‘wie de HEERE verwachten vernieuwde kracht zullen ontvangen. Zij zullen lopen (in beweging komen) en niet afgemat en moe worden (Jes 40:31). Help me elke dag toegewijd te zijn en te volharden om U te zoeken in het geloof dat niets mij kan scheiden van Uw liefde (Rom 8:38-39) In en door het bloed van Jezus Christus, onze HEERE. Amen.

Ben jij bemoedigd door deze Bijbelse inspiratie?
En gun jij dat iemand anders ook? Deel dan deze ‘Manna voor jou’

Wil jij mijn ‘Manna voor jou’ niet (meer) missen?
Volg me dan op instagram: riannevwvs of facebook: Rianne van Wijnen / Coachpraktijk Manna
of gebruik #mannavoorjou en lees vanaf nu elke eerste donderdag van de maand de Bijbelse inspiratie (te herkennen aan de vaste lay-out en titel ‘Manna voor jou’)

Ik wens je een leven in eenheid in en door de liefde.

Lieve groet,
Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!