Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Gebed is dé poort naar…

Gebed is de poort waardoor de kracht van de hemel hier op aarde terechtkomt.
Het is een tegengif tegen de vijand en al zijn listen. 

(Uit: Vurig; gebruik je gebed als krachtig wapen (Priscilla Shirer).

Vandaag weer eens een ‘Manna voor jou’ (te herkennen aan de cirkel onderin de afbeelding) waarin ik vanuit de Bijbel en m’n persoonlijke leven hoop dat ik je kan/mag inspireren en bemoedigen. Deze keer en de volgende keer zal ‘Manna voor jou’ gaan over gebed. Wat zegt de Bijbel over gebed en hoe geef je dat vorm in je dagelijks leven… Nieuwsgierig? Lees dan snel verder!

Toen wij gingen trouwen was ergens al wel een zaadje geplant dat we ons huwelijk samen met God wilde doen, maar hoe geef je dat vorm? Samen bidden waren we niet gewend en we vonden het spannend. Tijdens het gesprek met de dominee, voorafgaand aan ons huwelijk gaf hij ons een goede raad mee. Wanneer we in ons huwelijk samen met God wilde gaan zou het goed zijn om meteen op de eerste avond van ons huwelijk te beginnen met samen bidden en zijn advies was: ‘Begin anders gewoon met samen hardop het ‘Onze Vader’ bidden, want’ zo zei hij ‘wanneer je er een gewoonte van maakt om samen te bidden leg je niet alleen je hart neer bij God, maar ook bij elkaar, zodat je weet wat er speelt en je zo door je gebed heen al zorgt voor openheid’. En zo zijn we begonnen… Met het bidden van het ‘Onze Vader’.

Het klink zo eenvoudig en eigenlijk is dat het ook, maar het bidden van elke keer hetzelfde gebed maakt ook dat ik het zo snel gedachteloos doe. Even m’n gebed uitspreken en dat was het dan. Inmiddels weet en geloof ik dat bidden veel meer is dan het uitspreken van een gebed.

GEBED DOET ALTIJD IETS!
Of de omstandigheden veranderen of jij verandert ten opzichte van de omstandigheden. Gebed is de poort om iets van Zijn kracht hier op aarde terecht te laten komen en in Zijn naam de ‘strijd’ aan te gaan.

WAT ALS JE NIET MEER KUNT BIDDEN?
Er is een tijd geweest dat ik niet meer kon bidden. Ik was het strijden moe en voor m’n gevoel kwam ik steeds met dezelfde vraag, namelijk of ik genezen mocht worden. De pijn voorbij zou gaan, ik meer energie zou krijgen en kon doen wat ik graag wilde. Was het dan echt teveel gevraagd dat ik gewoon voor ons gezin zou kunnen zorgen? Toen ik dat een keer deelde, dat ik bidden moeilijk vond en niet meer kon bidden zei iemand: ‘Je kunt altijd het ‘Onze Vader’ bidden’ en al had die persoon gelijk, zelfs HET ‘ONZE VADER’ BIDDEN KON IK NIET MEER… Het ‘Uw wil geschiedde’ kon ik niet meer bidden. IK WAS BANG. Stel je voor dat het niet Gods wil was dat ik zou genezen? Dan heeft Hij vast een plan met hoe het nu gaat, maar hoe kon ik verder als het zo zou blijven?

RICHT JE OP DE OGEN VAN JEZUS EN NIET OP ZIJN HANDEN!
In deze periode van worstelingen met m’n gezondheid en zeer beperkte energie ontdekte ik hoe mijn gebeden eigenlijk voortdurend gericht waren op de handen van Jezus. Op wat Hij allemaal voor mij zou kunnen (of liever nog moeten doen) en ik mocht leren dat ik m’n blik mocht richten op Zijn ogen. Ogen die vol liefde naar mij kijken. Ogen die volstaan van medelijden, omdat er niemand is die beter kon begrijpen wat ik doormaakte en hoe ik me voelde. Ik ontdekte dat ikzelf dus ook niet voortdurend bezig hoefde zijn met wat ik zelf kon DOEN, maar ik gewoon mocht ZIJN.

ZIJN IN ZIJN AANWEZIGHEID IS GENOEG!
In Matth 6:5-14 lezen we hoe Jezus zelf ons leert bidden, juíst door het ‘Onze Vader’ en opnieuw mag ik ontdekken hoeveel er in dat gebed verborgen ligt. Hij begint met zeggen dat het niet gaat om de veelheid van woorden en zelfs niet dat anderen horen of zien hoe ‘goed’ jij kunt bidden. Mijn Vader in de hemel weet al wat ik nodig heb, nog voordat ik tot Hem bidt (Vers 8). Wat een heerlijke gedachte. Soms weet ik zelf niet eens wat ik nodig heb en dan kan ik niet gericht bidden en dat hoeft ook niet. Hij weet het al en het is voor Hem dan genoeg dat ik alleen al even tijd neem om bij Hem te zijn.

RICHT JE GEDACHTEN OP HEM!
‘Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is: en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden’.

HEB JIJ AL ZO’N BINNENKAMER?
Wat betekent gebed voor jou? En hoe geeft je dat vorm? Heb je een vast plek waar je tijd neemt om te bidden? Een vast moment?

Wanneer jij verlangt naar verandering in je leven met God of ook in je werk, je relaties, je gezin begin dan met bidden! Jouw hemelse Vader verlangt er naar dat jij Hem betrekt in jouw leven. Op ALLE terreinen van je leven en Hij kan en wil je laten zien hoe je Hem daarin kunt en mag volgen.

Ik bid je kostbare momenten toe in jouw ‘binnenkamer’, zodat je steeds meer van Zijn genade en liefde mag leren kennen!

Lieve groet,
Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!