Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Hoe heb jij opwekking beleefd tijdens Pinksteren? Of hoe vergaat het je als je een preek hoort? Een conferentie bezoekt? Ontvang je met vreugde? Word je aangejaagd met vernieuwd verlangen? En dan…?

In de Mattheüs 13 vertelt Jezus ons een verhaal over een zaaier die zaad zaait op zijn akker. Wat gebeurt er met het zaad? En hoe ga jij om met jouw zaad? We kijken naar de 4 mogelijkheden die er zijn.

Langs de weg zaaien.
Je kunt het woord horen, maar wanneer je het niet begrijpt dan komt de boze en rukt het weg (vers 19). Dan kun je natuurlijk zeggen dat wanneer je het niet begrijpt dat degene die het vertelt eenvoudigere taal moet gebruiken. Je legt de verantwoordelijkheid bij de ander en je gaat verder met het leven van alle dag.

Op steenachtige grond zaaien.
Je kunt het woord met vreugde ontvangen, maar wanneer er tegenslag komt struikel je meteen (vers 20-21). We kunnen God of anderen de schuld geven van wat er gebeurt in ons leven of we kunnen ons laten leiden door de omstandigheden en ons laten leiden door angst in plaats van te vertrouwen op God (dat lijkt op dit moment bij veel mensen te gebeuren).

In de dorens zaaien.
Je kunt het woord horen, maar je wordt verstikt door de verleidingen van de rijkdom en de zorgen van deze wereld en het wordt onvruchtbaar (vers 22). God wil niet dat we bezorgd zijn, maar ons hart in vertrouwen op Hem richten!

In de goede aarde zaaien.
Je kunt het woord horen én begrijpen (vers 23). Hoe kun je dan begrijpen? Neem de tijd om biddend te lezen in je Bijbel. Zoek boeken, filmpjes, luister naar preken, bezoek conferenties, ontmoet medegelovigen. Juist tijdens Pinksteren hebben we opnieuw ontdekt dat de Heilige Geest IS uitgestort. Blijft het bij begrijpen? Zeker niet! Wanneer we horen én begrijpen dan ZUL je vrucht dragen en voortbrengen! De één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig!

Waar laat jij het zaad zaaien? God vraagt niet van ons dat we allemaal 100% vruchtdragen en voortbrengen, maar Hij vraagt ons wel om ons in te zetten met de passies/talenten die Hij in ons hart heeft ‘gezaaid’.

Ga je ervoor? Doe je écht datgene waar je hart sneller van gaat kloppen? Het is wel goed om ons uit te strekken naar groei en bloei in ons leven!

En het kan! God belooft het! Als we het woord horen én begrijpen dan ZUL JE GROEIEN én VRUCHTDRAGEN!

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!