Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Herstel is… je denken vernieuwen.

Wist je dat een mens zo’n 50.000 – 65.000 gedachten per dag heeft? En dat je denken bepalend is voor wat je doet?

Albert Ellis bedacht het RET denken: Rationele Emotieve Therapie. Deze therapie gaat ervan uit dat er een sterk verband is tussen de gedachten en de emoties die je daarbij hebt. Een onderdeel van die therapie is het G-denken: een Gebeurtenis leidt tot bepaalde Gedachten. Deze Gedachten leiden tot Gevoelens. Deze Gevoelens leiden tot bepaald Gedrag. En dat Gedrag heeft Gevolgen. Het G-denken zegt dat dat de gevoelens die je hebt, niet komen door de gebeurtenis die je hebt meegemaakt, maar dat het voorkomt uit de gedachten die je erover hebt.

Stel je de volgende Gebeurtenis eens voor:
Samen met je collega heb jij de opdracht gekregen om een verbetertraject op te gaan zetten binnen de afdeling op je werk. Jullie mogen samen een plan uitwerken en er een presentatie over geven. Je bent super enthousiast en je hebt meteen allerlei ideeën. Na twee dagen krijg je een mail van je collega met in de bijlage een eerste opzet van de presentatie met de vraag om je mening erover te geven en aan te vullen.

De Gedachte die in je opkomt is: ‘Lekker dan. We zouden dit toch samen doen en nu maakt zij al een presentatie zonder te overleggen’.

Het Gevoel dat je krijgt is dat je je niet serieus genomen voelt en dat jouw mening niet telt.

Je Gedrag is dat je een keurige sociaal gewenste mail terugstuurt en er misschien zelfs nog een compliment aan toe voegt, maar je bekijkt de presentatie verder niet en voegt er niets aan toe.

Het Gevolg is dat je collega verder werkt aan de presentatie en er uiteindelijk ook alle lof voor krijgt. Dat Gebeuren geeft je opnieuw een Gedachte dat je de kans ook niet hebt gekregen enz…

Stel je nou opnieuw dezelfde Gebeurtenis voor.

De Gedachte die in je opkomt is: ‘Super fijn dat zij al een eerste opzet heeft gedaan, dan hebben we alvast een basis om daarvan uit verder te werken’.

Het Gevoel dat je krijgt is dat je betrokken wordt in het proces en dat jouw mening en ideeën op prijs worden gesteld.

Je Gedrag is dat je de presentatie bekijkt, er tops en tips aan toevoegt en je een afspraak maakt met je collega om de verschillende ideeën te bespreken en samen tot een goed resultaat te komen.

Het Gevolg is dat jullie samen de presentatie afronden en ieder je eigen ideeën presenteren en onderbouwen en jullie samen een compliment krijgen van jullie leidinggevende. Dat Gebeuren leidt tot de Gedachte dat jullie dat goed voor elkaar hebben gekregen en geeft je zelfvertrouwen enz.

Als christen(coach) zet ik er de G van God tussen. Wanneer er iets Gebeurd, mag ik er mee naar God gaan en Hem vragen om Zijn gedachten erover. Of als je gedachten heel snel gaan en meteen negatief zijn, dan zul je, zodra je dat door hebt er alsnog mee naar God kunnen gaan en dan ontvang je nieuwe gedachten. Gedachten van vrede en rust en liefde, moed en hoop.

De Bijbel zegt daarover het volgende in Efeze 4:20-24: Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de WAARHEID in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de OUDE mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u VERNIEUWD wordt in de geest van uw DENKEN, en u bekleedt met de NIEUWE mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Wordt jij snel overmand door negatieve gedachten? Of zijn het woorden die in het verleden over je uitgesproken zijn die je belemmeren? Wil jij meer grip krijgen op je denken en daardoor meer positiviteit en energie ervaren in je leven? Word je dan bewust van je gedachten over datgene wat er in je leven gebeurt en zet er positieve gedachten tegenover (of bid er om) en je zult zien dat je een situatie opeens anders kunt ervaren. Negativiteit komt alleen écht negatief binnen, wanneer je de woorden ook zelf gelooft.

God heeft je geschapen naar Zijn evenbeeld. Hij vind je kostbaar! Dat is Zijn waarheid over jou! Wie jij bent, met jouw passies en talenten!

Kom je er zelf niet uit en wil je er wel mee aan de slag? Om rust en vrede te kunnen ervaren? Neem dan contact op en dan kijken we samen wat ik voor je kan betekenen.

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!