Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Je huwelijk Gods evenbeeld?

Waar denk jij als eerste aan als je denkt aan een ‘goed’ huwelijk? Misschien denk je wel aan het huwelijk van je ouders of opa en oma. Wees dan dankbaar dat je een mooi voorbeeld hebt gehad! Maar misschien vraag jij je wel af wat een ‘goed’ huwelijk is omdat je dit in je nabije omgeving niet hebt gezien of omdat je juist van heel dichtbij hebt ervaren wat het doet als het niet ‘goed’ is. En stop nu niet met lezen wanneer je niet getrouwd bent, want vandaag wil ik je, in m’n Manna voor jou, vanuit de Bijbel bemoedigen en aanmoedigen wat jij kunt doen in jouw relaties. Of dat nu in je huwelijk is of in andere relaties. Gods principes kunnen ons altijd op weg helpen. Lees je mee?

Wanneer we beginnen te lezen in Genesis 1 dan is het bijzonder om op te merken wat God daar zegt over man en vrouw. In vers 27 staat namelijk: ‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen‘ Is het je weleens eerder opgevallen dat het eerst gaat om hem, die geschapen is naar Zijn beeld en vervolgens over hen?
Samen weerspiegel je dus het beeld van God.

Hoe zou dat er uit zien?
Help je de ander zoals je Jezus zou helpen?
Praat je met de ander alsof je met Jezus praat?
Als iemand aan jou zou vragen hoe je moet bidden, kan jouw antwoord dan zijn: ‘Kijk maar naar mij’?
Zoals ik tegen of over mijn partner praat, zo kun je ook tegen God praten.

Doe alles wat je doet alsof je het voor de Heere doet!
En doe wat je doet dus ook van harte (Kol 3:23). Wat jij zegt, hoe jij handelt, hoe jouw houding is ten opzichte van wat je doet of ten opzichte van de ander zou dus zo moeten zijn alsof je inderdaad Jezus helpt, tegen Jezus spreekt.
Ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik daar over nadenk denk ik vooral: ‘Oei!’ Zo ziet mijn gedrag, mijn spreken, mijn houding er echt niet altijd uit (en misschien moet ik er wel eerlijk aan toevoegen vaker niet, dan wel). Hoe ik doe of hoe ik praat zo zou ik toch echt niet tegen God praten (al geloof ik dat Hij me wel kan hebben!).

Investeer in je relaties!
Juist daarom is het belangrijk om te investeren in relaties en niet eens in de eerste plaats binnen je huwelijk, maar eerst en vooral in de relatie met jezelf en God. Je mag leren leven vanuit Gods waarheid en hoe Hij naar je kijkt. Dat je Zijn geliefde dochter bent! Dat je in Hem volmaakt en gerechtvaardigd bent.

H van huwelijk…
om de dingen écht van harte te kunnen doen is het nodig dat jij in balans bent. In de H van huwelijk heb je twee staanders en als deze beide overeind staan kan de verbinding gelegd worden. En wanneer je de dingen dan ook nog wil doen ‘als voor de Heer’ is het nodig om in contact te zijn met Hem. Te investeren in je relatie met Hem.

Samen sterk en gelijkwaardig in Hem!
Galaten 3:26-28 zegt: ‘Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus’.

Jouw status, wie jij bent, wordt enkel en alleen bepaald door hoe God naar je kijkt. Door Zijn genade!

Verschillend en toch hetzelfde.
Ja, er zijn verschillen tussen man en vrouw. In wat je ervaart, in wat je behoeften zijn, maar voor God zijn we gelijk! Door het geloof zijn we met Christus bekleed.
Als Hij naar jou kijkt, ziet Hij Christus!
Als Hij naar je man kijkt, ziet Hij Christus!
Als Hij naar je vriendin, broer, zus, collega, buurman (of wie dan ook kijkt). Hij ziet Christus!
‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven’ (Galaten 2:20).

Hoe kijk jij naar jezelf?
Naar de ander?
Als jullie beiden geloven dan mag je weten dat je met Hem bekleed bent!
Is er dan nog ruimte om te oordelen?
Te zeggen hoe ‘fout’ de ander zit of hoe ‘goed’ jij het dan wel niet doet?

Welke invloed mag het hebben?
Op de manier waarop je praat met en over de ander? En hoe je met de ander omgaat?

Een evenwichtige relatie is mogelijk!
Deze kunnen namelijk gebouwd worden wanneer jouw eigen relatie, jouw identiteit word bepaald door Jezus Christus.
Dan pas kun je écht naast elkaar gaan zitten. Elkaar in de ogen kijken, kwetsbaar en eerlijk zijn. Want hij is niet perfect, maar ik ben dat ook niet! En dat hoeft ook niet…

Is dat hoe de maatschappij het ziet? NEE!
Maar wel hoe God kijkt naar jou, je partner, je vrienden, familie, collega’s enz.

Dat is te mooi om waar te zijn…
…en dat is het ook. In geen enkel huwelijk of welke relatie ook zal het zo perfect zijn. Toch is dat wel hoe God het ziet! Wanneer we geloven in Hem leven we onder Zijn genade. Alleen Zijn genade maakt het verschil.

Hoe kun jij vandaag het Evangelie delen?
Door woorden? Misschien wel, maar laat niet alleen woorden, maar zeker ook je daden spreken van Hem!
Ja, ik leef nog in het vlees, maar door het geloof mag ik weten dat Hij leeft in mij! En dat vraagt overgave, afhankelijkheid, investeren in je relaties. In je huwelijk? Jazeker! Maar ook elke dag opnieuw in je relatie met Hem, om je te laten bemoedigen en je mag groeien in hoe Hij naar je kijkt!

Ik wens je Zijn genade en vrede!

Lieve groet,
Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!