Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

De meeste van jullie kennen ze vast wel. Die spreuken van: ‘Liefde is…’. Liefde is elkaar complimentjes geven, een gezellig avondje thuis, een keukenprins, je altijd verbonden voelen enz. Allemaal bevatten ze natuurlijk wel iets waar je wat mee kunt en kun je er een spreuk uithalen die op jou van toepassing is, maar wat zegt de Bijbel ons over liefde? En hoe pas ik dat toe in mijn leven met God en met de mensen om mij heen? 

Ik neem je mee naar, ik denk het meest bekende hoofdstuk in de Bijbel dat gaat over de liefde, 1 Korinthe 13. Daar lezen we het volgende: Liefde is geduldig, vriendelijk, niet jaloers, de liefde pronkt niet, doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, zoekt niet naar haar eigen belang, wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad, verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich in de waarheid. Liefde bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit!

Liefde is… God!
We zeggen heel vaak: ‘God is liefde’. En dat is natuurlijk ook zo. Wanneer je dit hoofdstuk leest zou je op elke plaats waar ‘liefde’ staat ‘God’ in kunnen vullen. Ik denk dat jij en ik dan moeten bekennen dat dit helemaal waar is. Al deze dingen beschrijven iets over Wie God is en hoe Hij omgaat met mij, jou en deze wereld. Vul nu eens je eigen naam in. En die van je man, vriendin, buurvrouw, collega. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik moet dan eerlijk bekennen dat ik de meeste tijd niet voldoe aan dat wat liefde is. Ik geloof zelfs niet dat er iemand in mijn omgeving is die daaraan voldoet. Dan heb ik nieuws voor je! ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16).
Juist omdat jij en ik niet kunnen voldoen aan deze liefde kwam Jezus naar deze wereld. Wanneer je in Hem gelooft, kijkt God naar jou en ziet, JEZUS! En God kijkt niet alleen zo naar jou, maar ook naar die ander. Geloof je dat? Dat Jezus ook voor jou naar deze wereld is gekomen? Dan kun je je naaste liefhebben als jezelf.

Liefde is… je naaste liefhebben als jezelf!
Hoe dan? Ik wil je graag drie inzichten geven.

Liefde is… naar jezelf en de ander kijken zoals God naar je kijkt.
Wanneer er iets gebeurt in je leven dan kunnen er zomaar veel kritische gedachten in je opkomen. ‘Ik heb er weer niks van gemaakt, ik ben geen goede moeder, ik kan ook niks… (vul maar in)’. Wanneer er iets gebeurt en dergelijke gedachten komen in je op, sta er eens bij stil. Waar komen deze gedachten vandaan? Zijn het gedachten die God over jou heeft en je opbouwen of zijn het gedachten/leugens die jij over jezelf hebt en breken ze je af? Is er korter of langer geleden iets tegen je gezegd of gebeurd wat je heeft gekwetst en galmt dat nog na in je hoofd? Het hoeft niet altijd ‘groot’ te zijn. Wanneer jij behoefte hebt aan complimenten en je hebt die niet gekregen dan kan dit al invloed hebben op hoe je over jezelf denkt. Probeer dan eens te bedenken welk advies of welke bemoediging je zou meegeven wanneer een ander je zo’n soort verhaal vertelt. En neem vervolgens dat advies ook ter harte. En wanneer je dat lastig vindt, zoek dan naar een Bijbelvers, een liedtekst die iets zegt over hoe God naar je kijkt. Jij bent Zijn geliefde dochter! Hoe jij naar jezelf kijkt over jezelf bepaalt ook hoe jij je gedraagt. Hoe positiever de gedachten over jezelf zijn, hoe meer jij jezelf kunt zijn en hoe meer jij jezelf ruimte geeft om fouten te mogen maken en te groeien.

Liefde is… grenzen aangeven!
Wanneer jij ‘ja’ zegt tegen iets en diep van binnen voelt ‘dit wil ik helemaal niet’. Neem je dan jezelf serieus? En de kostbare tijd die jij ontvangen hebt om in te zetten met de gaven/passies die God in jou heeft gelegd? Durf te kiezen!
En hoe zit het met de ander? Neem je de ander serieus? Hoe zou jij het vinden wanneer iemand je iets belooft en eigenlijk negatief over jou of de gemaakte keuze denkt? Of er misschien zelfs met anderen over praat? Gezonde relaties zijn gebaseerd op liefde en vertrouwen en ongezonde relaties op basis van wantrouwen en angst en dan ben je geneigd om te ‘pleasen’. Maar Pleasen = liegen! Wanneer je vanuit angst/wantrouwen in een relatie staat ben je emotioneel gebonden aan die ander. Hoe meer je van jezelf mag houden en je identiteit in Christus ligt, hoe minder belangrijk het wordt wat anderen vinden of misschien zelfs al denken kunnen. Dan leer je ‘nee’ zeggen tegen dingen die niet voor jou zijn. Je kunt de minste zijn omdat je meer en meer leert kijken zoals God naar je kijkt en naar de mensen om je heen.

Liefde is…een spiegel zijn.
Liefde is niet: je krijgt alles wat je wilt. Liefde is meer: Ik ben er voor je wanneer je me nodig hebt. God is er voor je wanneer je dat nodig hebt! Hij is volmaakt in Zijn liefde! Soms kan het dus ook nodig zijn om de ander, spreekwoordelijk, een ‘schop onder de kont te geven’. Vanuit liefde! Want liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich in de waarheid.  In het belang van de ander. Wanneer je merkt dat iemand ergens mee worstelt en of dat nu negatieve gedachten zijn, dingen die zijn gebeurd of als iemand te maken heeft met verslavingen, moeizame relaties. Liefde zegt dan niet: zoek het zelf maar uit. Liefde zegt dan: ga er mee aan de slag. Breng het in het Licht. Zie het onder ogen en ik zal er voor je zijn! Niet om er zelf beter van te worden, maar omdat je de ander gunt om in vrijheid te leven. De waarheid maakt vrij en Zijn liefde heeft de duisternis overwonnen!

‘Want u bent tot VRIJHEID geroepen, broeders (en zusters), alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ (Galaten 5: 13-14)

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!