Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Liefde waarbij geen ruimte is voor angst.

Dat wenste ik je toe, aan het begin van 2021! Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Alleen het woord ‘liefde’ al. Liefde voelen voor mensen die allerlei beslissingen nemen waar wij geen grip op hebben? Liefde geven aan hen die ons kwetsen? Liefde, terwijl we ons misschien wel gefrustreerd voelen? En dan ook nog zonder ‘angst’? Terwijl de zorgen je kunnen overmannen. Hoe kom ik deze week door? Thuisonderwijs? M’n werk? Zaak gesloten? Geen werk? Depressieve gevoelens en gedachten? Onrust omdat de ‘lockdown’ wordt verlengd?

Vraag!

Zoek!

Klop!

Mattheüs 7:7-11 zegt:

‘VRAAG en er zal je gegeven worden, ZOEK en je zult vinden, KLOP en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ONTVANGT, en wie zoekt VINDT, en voor wie klopt ZAL WORDEN OPENGEDAAN’. (NBV)

 Dat is het antwoord dat de Bijbel ons geeft op al onze zorgen, vragen en onrust. We hoeven ons niet te laten leiden door angst en onzekerheid, maar door God die ons belooft rust te zullen geven wanneer we Hem daarom vragen. En dat is er niet altijd en niet zomaar vanzelf. Dat vraagt tijd en energie en soms zelfs strijd!

De boze is er op uit om ons in een hoekje te laten kruipen, dat we ons mee laten nemen in onzekerheid en twijfels, want juist dan wordt Jezus niet meer zichtbaar in ons. En daar is hij op uit, maar in Zijn volmaakte liefde waar geen angst in is zegt God: Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Jesaja 60:1 (NBV).

Jezus is overwinnaar en als God vóór ons is, wie of wat kan dan tegen ons zijn? (Rom. 8:31).

Wat je omstandigheden ook zijn, of het nu corona is met alle maatregelen en directe gevolgen of persoonlijke omstandigheden? Breng het bij God. Vraag! Zoek! Klop! Hij wacht op jou met open armen.

En elke keer wanneer je onrust ervaart of boosheid of frustratie om de omstandigheden, steek je energie dan niet in het hebben van kritiek of het uiten van negatieve woorden over de situatie of over de ander maar: ‘… trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, ZAL je ervoor belonen.’ Mattheüs 6:6 (NBV).

Het is heel persoonlijk en voor iedereen!

Waar verlang jij naar? Leven vanuit angst? Onzekerheid? Met kritiek? Of:

Leven vanuit rust? Vrede? Liefde? Niet uit eigen kracht, maar door de kracht die werkzaam is in ons.

‘Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in Hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u ÉÉN bent met Hem, het Hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld’ Kolossenzen 2:6-10 (NBV).

 Laten we Zijn kracht als het ware ‘bundelen’ en samen bidden, vandaag en steeds opnieuw:

Liefdevolle Vader, onze Vader,

Laat mensen de weg vinden naar U, zodat ook zij mogen leren dat ze welkom zijn bij Uw Vaderhart. Dat besef en U te mogen kennen is de beste weg om rust en vrede te vinden. U kunt deuren openen Heer. Werk in de harten en geef mensen vrijmoedigheid om op zoek te gaan naar U. Ook de mensen van de regering. Zodat er wonderen gebeuren Heer! En Uw naam groot gemaakt wordt. Dat er een opwekking mag plaatsvinden. Niet door de juiste regels te hanteren, maar door gebed. En misschien wel door andere regels te hanteren, niet genomen onder druk of vanuit angst, maar vanuit vertrouwen dat U grote dingen kunt doen. Oneindig veel meer dan wij vragen of denken kunnen (Efeze 3:20). De mensen kunnen dit niet oplossen, maar U kunt het. Breek de machten van de boze, die ons hard aan het werk zet om het virus te bestrijden. Die angst en onzekerheid zaait op zo’n enorm grote schaal! Laat de boze tot stilte komen Heer en spreek met Uw stem. Zacht, liefdevol, maar zó vol van kracht. U schiep de aarde door te spreken. Breek de macht van de boze Heer en laat mensen tot inkeer komen! De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. (Exodus 14:14 NBV). Zegen een ieder die beslissingen te nemen hebben. Die in hun werk de strijd aangaan tegen het virus. Zegen ondernemers die zich zorgen maken om hun bedrijf. Zegen de gezinnen waar het moeilijk is om de kinderen te helpen. Zegen de ouder(s)/verzorger(s) die ‘vol’ zijn en niet weten hoe ze het thuisonderwijs en werk moeten combineren. Zegen de leerlingen die moeite hebben met hun werk online. Zegen leerkrachten die online lesgeven. Zegen alle mensen in de zorg… (vul maar aan).

Laat ze staande blijven. Niet uit eigen kracht, maar door Uw kracht!! Laat alle kritiek die er ook is op hun handelen niet landen in hun hart, maar laat hen vast staan in U! Vast in dat ene fundament, dat zij Uw geliefde zoon/geliefde dochter zijn!! In Jezus’ naam. Amen!

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!