Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Moeder zijn met God als Vader!?

Vorige week was de stille week. In samenwerking met andere kerken was er elke avond een een moment van stilte, gebed, Bijbel lezen en enkele liederen luisteren. Echt momenten van verstilling. Momenten om te overdenken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Tijdens één van deze momenten mocht ik de overdenking houden over Joh 14:15-31 en ik werd geraakt en getrokken door vers 27: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’.

Ik zie je haast fronzen tijdens het lezen, want wat heeft dát nu te maken met ‘moeder zijn met God als Vader’?
Dat zal ik proberen uit te leggen. Jezus belooft hier Zijn vrede. Het Hebreeuwse woord voor vrede is ‘sjalom’. En dat is meer dan vrede. Dat betekent ook heelheid, volledigheid, rust, harmonie, welzijn, welvaart. Dat is Gods ‘standaard’ voor ons. Daarom heeft Hij Jezus gegeven om dat voor ons te bewerken. Dat vraagt volledige gehoorzaamheid. Even daarvoor staat wie mijn geboden in acht neemt (vers 21) en wie Mij liefheeft zal Mijn woord in acht nemen (vers 23).

Wordt in jouw gezin de vrucht van vrede zichtbaar?
Maar het is toch onmogelijk?
Om volledigheid, rust, harmonie, welzijn, welvaart te bewerken in mijn gezin?
Dat kan ik toch helemaal niet? Mij altijd houden aan Zijn woord en geboden?
Precies! En dát is nou juist het wonderlijke van Pasen.
Jezus heeft dat voor jou gedaan. Hij is gehoorzaam geweest en heeft in volmaaktheid gedaan wat de Vader geboden heeft (vers 31) en dan is de belofte: Ik geef je vrede!
Niet de vrede die de wereld geeft . Die vrede is uit te leggen wanneer er inderdaad harmonie, rust, welzijn en welvaart is. Ik zeg niet dat we daar niet om mogen bidden, maar Jezus zegt erachteraan: ‘Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’ En dat vlak voordat hij moet gaan lijden en sterven.

Uiteindelijk gaat het dus niet om de omstandigheden. Hoe het ook gaat in je persoonlijke leven, je huwelijk, je gezin. Het gaat er niet om dat onze verlangens vervuld worden, op een manier die wij graag willen. Dat is de vrede die de wereld heeft, ziet en nastreeft. Het gaat om het verlangen vervuld te worden. En de ‘Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb’ (vers 26). Wil jij het Koninkrijk van God in je gezin voorleven? Zijn zegeningen, die Hij aan jou schenkt doorgeven? Zijn vrede ervaren? Breng alles wat jouw vrede, jouw sjalom, in de weg staat, maar bij je Hemelse Vader. Hij heeft het al gedragen! Vraag Hem of Hij je hart wil vullen met liefde en vrede.

Liefde en vrede gaan hand in hand.
Waar vrede heerst is geen angst en de Bijbel zegt: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit;
want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad’ (Joh. 4: 18-19 NBG51)
We zijn niet bedoeld om in angst te leven. Want we zijn geen slaven, maar kinderen van onze Hemelse Vader (Gal. 4:6,7)

Jouw beeld van je Hemelse Vader draagt bij aan wie jij bent als moeder.
De vraag is niet of God Zijn liefde en vrede, Zijn sjalom wil geven. Dat heeft Hij laten zien op Golgotha! De vraag is veel meer: kun jij, durf jij Zijn liefde, Zijn vrede en daarmee Zijn genade ontvangen? Dat je niet meer bang hoeft te zijn voor straf?
Want die is al gedragen voor jou! En niet alleen voor jou, maar ook voor je gezin.
Hoe meer je die God van liefde leert kennen en Hem leert vertrouwen als je Vader, hoe meer jij dat door kunt geven in en door je opvoeding. Want als ik geliefd ben door Mijn Hemelse Vader, ook als ik de mist in ga, als ik foute keuzes maak, geeft me dat moed en vertrouwen en kan ik door een andere bril naar onze kinderen kijken. Als ik fouten mag maken die niet bepalen of ik geliefd ben of niet, dan mogen mijn kinderen dat ook toch?

Hoe meer ik Zijn genade leer ontvangen hoe meer ik leer Genadig Opvoeden.
Daarom is er ‘Koffie to GO!’ (Genadig Opvoeden): voor moeders die willen kiezen om op te voeden vanuit Bijbelse principes en dáárom is het eerste thema op woensdagochtend 15 mei: ‘Moeder zijn met God als Vader’. We kunnen onze kinderen niet het Koninkrijk van God laten leren kennen wanneer dat niet zichtbaar wordt in onze levens en in onze relaties (binnen en buiten het gezin).
We mogen ons verdiepen en aan laten moedigen door Gods woorden van waarheid en leren om Zijn kind te zijn, om zoals Hij een Vader is voor jou, jij ook een moeder mag zijn voor jouw kind(eren).

Ben jij of ken jij een moeder die daarin zou willen groeien? Wees welkom!
Ga voor meer info naar m’n website: www.coachpraktijkmanna.nl/aanbod

Ik wens je Zijn vrede toe om te kunnen groeien in Genadig Opvoeden.

Lieve groet,
Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!