Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Ontvangen in de STILTE!

Allerlei ideeën strijden in mijn hoofd om voorrang.
Ik verlang naar groei in m’n praktijk…
Ik kreeg zoveel energie van het spreken vorige week, zou ik dat ook mogen/kunnen doen?
Ik kijk er naar uit om te starten met de huwelijkscursus…
Ik geniet van het schrijven, maar het lukt even niet (nog steeds niet)…
En m’n gevoel van falen groeit. Onzekerheid en twijfel strijden om voorrang…

Al een aantal keren deelde ik over de hobbels die ik kan ervaren in mijn leven, in mijn zoektocht naar mijn bestemming en elke keer weer moet ik m’n knieën buigen en neerknielen bij Onze Vader…
Ik merk dat Hij me steeds naar Hem terugtrekt en in m’n stille tijd zegt Hij steeds: ‘Zoek Mij, komt tot rust bij Mij, wacht en vertrouw erop dat Ik voor je uit ga!’ En hoezeer ik dat ook geloof en erop wil vertrouwen nemen m’n gedachten me steeds opnieuw mee naar wat ik zelf zou moeten doen om al die ideeën een plek te geven en uit te gaan werken… De meest hoopvolle beloften en ideaalbeelden slaan me om de oren wanneer ik m’n social media open en het geeft me een nog groter gevoel van onrust… Het lijkt gewoon niet te kloppen…

Vanmorgen stort ik opnieuw mijn hart uit. Ik wordt er zo moe van om steeds in dezelfde cirkel rond te blijven draaien en het gevoel te hebben dat ik, in al mijn ideeën, volledig de controle kwijt ben geraakt en ook de verbinding met mezelf en degene van wie ik het meest hou in de weg sta door voortdurend bezig te zijn met wat de volgende stap zou kunnen zijn… Bezig met plannen voor de toekomst en ik vergeet te leven in het nu…

Met behulp van het stiltedagboek van Mirjam v/d Vegt kwam ik terecht in Psalm 23. En vandaag neem ik je een stukje mee op weg in mijn zoektocht en de antwoorden die ik vond en welke gevolgen dat heeft voor mij op dit moment…

Opeens zag ik het helder voor ogen…
De HEERE IS mijn Herder, mij ontbreekt NIETS. Zelfs niet als ik dat gevoel heb. Die gevoelens zijn zo vaak egoïstisch en op mezelf gericht, maar bij U en door U ontbreekt er niets. U leid mij en geeft me ALLES wat ik nodig heb… Leer me ontvangen…

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Ik mag RUSTEN.

Hij leidt mij ZACHTJES naar stille wateren. God dwingt niet. Ik laat mezelf opjagen terwijl Hij me Zijn rust wil aanbieden.

Hij verkwikt mijn ziel. In de eerste plaats mag ik me laten vullen door Hem.

Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn naam. Welk spoor wilt U dat ik volg? Dat wij volgen om recht te doen? Niet voor mijzelf, niet voor ons, maar om Uw naam? En opeens staat me helder voor ogen dat Hij mij geroepen heeft. Om anderen te troosten met de troost die ik zelf mocht ontvangen. Om Zijn liefde door te geven die ik elke dag van Hem mag ontvangen.

Hij zalft mijn hoofd met olie. Als Koningsdochter gekroond mag ik op weg gaan.

Mijn beker vloeit over… Vergeef me Heer dat ik dat niet altijd zie en er niet naar leef en de afgelopen periode geleefd heb. Vanuit Uw overvloed. Vergeef dat ik leef vanuit mijn tekorten en wat ik denk dat ik nodig heb. U WEET WAT IK NODIG HEB en U wil het geven… IN OVERVLOED!
Uw liefde stroomt en blijft stromen…

Ik zie mezelf staan met de beker die overvloeit…
Ik zou willen roepen om nog een beker, zodat ik niet mors, maar UW LIEFDE IS NIET VAST TE HOUDEN, niet te meten en U wil dat het overstroomt vanuit mijn binnenste en dat ik het NIET VOOR MEZELF hou en zelfs niet opvang in bekers om het uit te reiken aan wie ik wil, maar dat het STROOMT, zoals water z’n eigen weg vindt, een pad maakt daar waar het heen wil om te bereiken wie en wat ik zelf niet zie, maar wie U op het oog heeft…

Goedheid en goedertierenheid ZULLEN mij volgen, al de dagen van m’n leven. IK HOEF HET NIET TE ZOEKEN, ER NIET VOOR TE KNOKKEN. Ze VOLGEN mij en door Uw kracht in Uw naam kan en mag ik ervan delen…
Dan is m’n enige verlangen om in Uw huis te blijven Heer. Dicht bij U, zodat Uw liefde kan blijven stromen.
Uit Uw Bron…
… door mij heen.

Hij geeft nieuwe kracht…
niet om mij, maar tot eer van Zijn naam. HIJ GAAT HET DOEN!

Hoe vaak is/was mijn verlangen naar voorspoed en zegen een zuiver verlangen?
Hij brengt mij terug naar de oorsprong.
Ik hoef niet te delen vanuit mezelf.
Ik hoef niet altijd alles op orde te hebben om te kunnen delen.
Ik mag delen vanuit U, tot eer van U.
Laat m’n verlangen zuiver zijn…
Ik wil wachten op U en vertrouwen dat U VOOR MIJ UITGAAT!

Hij baande de weg en zal dat blijven doen…
Terug naar de oorsprong. Terug naar Hem!
Ik mag blijven delen en als jij daarbij hulp nodig hebt dan mag ik er voor je zijn lieve vrouw en moeder!
Dat is het verlangen, de roeping die Hij in mijn hart gelegd heeft.
Voel je welkom en neem contact met me op of ga naar m’n website om te zien wat ik daarin voor je kan betekenen.

Ondertussen ga ik even ‘offline’ om weer ‘online’ te komen met Hem!
Ik mag gaan rusten in Zijn grazige weiden. Ik wil tot rust komen bij Hem en me niet laten opjagen door de beste ideeën, ideaalbeelden die me voorgeschoteld worden en daarom ga ik even OFFLINE. Even los van social media om opnieuw te ‘connecten’ met Hem, met mezelf en degene die me het meest dierbaar zijn. Vertrouwend dat Hij voor mij uit zal gaan en ik mag delen vanuit Zijn overvloed en niet vanuit mijn eigen tekort, aan hen die Hij op het oog heeft… Biddend en in volle verwachting dat Hij me zal laten zien welke keuzes ik kan/mag maken.

Ik mag ontvangen in de STILTE! Niet opgejaagd door de onrust…

Wil je ondertussen toch in contact met me komen?
Ga dan naar m’n website of mail naar rianne@coachpraktijkmanna.nl
Ik kom graag met je in contact!

Ik wens je veel rust en vrede! Vrede die alle verstand te boven gaat…

Lieve groet,
Rianne.

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!