Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Op zoek naar een huis?

Wie de woningmarkt een beetje in de gaten houdt of een huis wil kopen weet van de ‘gekte’ in de huizenmarkt. En als je écht graag een (ander) huis wil moet je je verwachtingen soms behoorlijk bijstellen en financieel flink willen investeren. Je moet er wel wat voor over hebben!

Ondanks de krapte in de huizenmarkt is er een plek waar veel woningen zijn. Jezus laat je die plek zien in Johannes 14:2: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen’, en het mooiste is dat Hij het ook nog ‘voor je gereed maakt’.

Hoe kom je in aanmerking voor zo’n woning?
Welke verwachtingen mag je hebben?
En welke investering vraagt het van je?

Opvallend is dat Johannes 14 begint en eindigt met de opdracht: ‘Laat je hart niet in beroering raken’ (vers 1 en 27). En dan te bedenken dat Jezus nog steeds aan het delen is, zo vlak voor Zijn gevangenneming!! ‘U gelooft in God, geloof ook in Mij’ (vers 1).

Hoe kom je in aanmerking voor zo’n woning?
Door GELOOF in Jezus kom je in aanmerking voor een Hemelse woning. ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij’.

Welke verwachtingen met je hebben?
Jezus is in de Vader en de Vader is in Hem. De woorden die Hij spreekt, spreekt Hij niet uit Zichzelf, ‘maar de Vader die in Mij blijft, Die doet de werken!’ (vers 10).

‘Wie in Mij GELOOFT, ZAL DE WERKEN DIE IK DOE, OOK DOEN, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zul VRAGEN in Mijn Naam, DAT ZAL IK DOEN, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden’ (vers 12, 13).

God ZELF IN JOU geeft de woorden en doet de werken. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20).

Welke investering vraagt dat van je?
Jezus LIEFHEBBEN en Zijn geboden in acht nemen. En Zijn nieuwe gebod is ELKAAR LIEFHEBBEN (Johannes 13:34).

HOE DAN?
Door de Geest van de waarheid Die IN U IS (vers 17). Die u in ALLES ZAL ONDERWIJZEN (vers 26).
Vrede laat Ik u, Mijn VREDE GEEF IK U; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’ (Vers 27).

Jezus heeft niet alleen een woning voor jou. Hij maakt zelfs alles gereed en HEEFT AL BETAALD!
want de vorst van de wereld komt en heeft geen macht over Mij’, zegt Jezus in vers 30. Hij is VRIJWILLIG gegaan. Naar Golgotha! Tot in de dood!

Uit liefde voor jou? Jazeker! ‘maar wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb en doe zoals de Vader Mij geboden heeft’ (vers 31)

Wat mag het je kosten?
Af en toe een schietgebedje?
Vijf minuten per dag?

Is je hart in beroering?
Ben je bang?
‘MIJN VREDE GEEF IK U’.
Nu al! Hier op aarde!

Jij mag in je huis (blijven) wonen als de hypotheek/huur netjes betaald. Dan moet je er ook ELKE DAG VOOR KIEZEN om je werk te doen, geld te verdienen en verstandige financiële keuzes te maken!
Is de Hemelse Woning niet minstens zo veel waard?

Ervaar je geen vrede?
Investeer in je Hemelse Woning!

Verlang je naar vrede, maar is het nog een puinhoop? In je leven, in je hart en gedachten?
Neem de eerste stap en ruim het op!
Ik geloof dat het kan, omdat Hij het zelf belooft! Zijn vrede!

Lieve groet,
Rianne.

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!