Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Strijd jij voor vrede?

Stille tijd?
Daar kom ik echt niet aan toe!
Ik zou het eigenlijk wel moeten doen…
Ik heb er te weinig tijd voor, door m’n werk, gezin, taken in de gemeente.
Herkenbaar?

In ons gezin zijn we inmiddels aangekomen met het lezen van Exodus. En dat Bijbelboek blijkt elke keer weer een bron van aansporing, bemoediging om stappen te zetten! Maar ook welke belemmeringen we tegenkomen in ons leven en dat terwijl God elke keer weer zorgt, liefde geeft, belooft…

Wat belemmert jou? Welke afleiding of leugens?
Vandaag lezen we in Exodus 5:1-9.
‘Waarom houdt u het volk van z’n werk af?’ Dat is precies een gedachte van de boze, niet van God! Zoveel afleiding bezorgen of gedachten over druk zijn, werk, gezin enz. Zolang we maar niet bezig zijn met God zoeken en aanbidden. Dat is ook wat de farao hier doet. En het wordt nog erger. De farao legt de Israëlieten nog meer werk op en zegt: ‘Ze zijn lui!’ Wat een leugen! En wat kan een leugen in je hoofd gaan zitten.
‘Het werk moet zo zwaar op die mannen drukken dat zij dat blijven doen en geen aandacht schenken aan leugenachtige woorden’ (vers 9). Dát is precies wat de duivel je wil doen geloven. Dat er belangrijkere dingen zijn dan God te zoeken.
Stille tijd, naar de kerk gaan, de huisgroep bezoeken enz. Hij is er ALTIJD op uit om je te BEROVEN VAN DE VREDE. Vrede is een vrucht van de Geest (Galaten 5). Hoe laat jij die vrede opbloeien?
Laat het werk, alles in en van deze wereld, zo op hen drukken dat ze GEEN TIJD hebben VOOR GOD!

Wie of wat houdt mij, houdt jou bij God vandaan?
Jezus zegt: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en AL HET ANDERE zal u erbij GEGEVEN worden!’ (Mattheüs 6:33).
En wat God wil geven is altijd groter, mooier dan ik bidden of bedenken kan (Efeze 3:20).

Waar verlang jij naar?
Werken, dromen, nog harder werken om die dromen te bereiken, nog groter dromen enz.?
Of leg jij jouw dromen in Zijn handen? NEEM JE TIJD voor en met Hem in de verwachting dat als jij geeft wat je te bieden hebt Hij zal vermenigvuldigen (zoals in het wonder van het brood en de vissen)?

Niet omdat het MOET, maar omdat het je veel meer rust en ontspanning geeft en omdat Hij je vervolgens op plekken kan brengen die jij NIET EENS DURFDE DROMEN! Die veel groter zijn dan jouw dromen!

Hij is het waard! En jij ook!
Hij is het zó waard om tijd vrij te maken voor Hem. Hij laat je nooit beschaamd uitkomen als je Zijn weg volgt en in en door Hem de moed krijgt om ook nog eens te doen wat Hij van je vraagt.
En in Zijn ogen ben JIJ HET zó WAARD om in Zijn nabijheid gewoon te mogen ‘zijn’.
Vanuit Zijn genade!
Vanuit Zijn liefde!
Vanuit Zijn rust en vrede!

Je loopt niks mis als je tijd doorbrengt met Hem, maar je mist zoveel als je het niet doet!
Zijn plannen zijn groter, mooier, beter dan jij ooit dromen kunt!

Strijd jij voor vrede?
Het enige wat Hij vraagt is: ‘Maak jij tijd vrij voor Mij? Alles wat je nodig hebt zal Ik je geven! Er is ‘manna’, voor elke dag genoeg!’

Verlang jij naar een leven vanuit rust en vrede? Lukt het maar niet om een balans te vinden en tijd vrij te maken voor die dingen die écht belangrijk zijn? Of ‘vlucht’ jij in je werk en activiteiten omdat herinneringen, verdriet, pijn je anders teveel overmannen?
Meld je dan nu aan en we gaan samen op weg, jouw woestijn in, om te ontdekken waar jouw ‘manna’ te vinden is, genoeg voor elke dag!

Ik wens jou een leven vol van Zijn genade, liefde, vrede en rust!

Lieve groet,
Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!