Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Voor alles is een tijd…

Heb je al vakantie?
En kijk je er ook naar uit?
Of zijn er zorgen die je beheersen?
Vind je het moeilijk om alles los te laten?

In de bijbel las ik, vlak voor de vakantie, in 1 Samuël 16:1-13 over de zalving van David tot Koning. Samuël wordt op pad gestuurd, maar hij vind het best lastig, maar God zegt: ‘Ik zal u te kennen geven wat u moet doen’. Wat een heerlijke gedachte eigenlijk. Dat we alles bij God neer mogen leggen in de verwachting dat Hij je wil helpen. En wanneer dan uiteindelijk David bij de schapen vandaan wordt gehaald en Samuël hem mag zalven tot koning staat er: ‘En de Geest werd vaardig over David’.

Waar is jouw hart op gericht?
David z’n hartsgesteldheid was kennelijk in de goede richting, maar God verwachtte het niet van David alleen. Hij gaf Zijn Geest en Die maakte David vaardig. Daarbij kreeg David ook nog vormingstijd, voordat hij daadwerkelijk koning zou worden. En we zien dat in de Bijbel niet alleen bij David. Ook bij Jozef: jaren in de gevangenis om uiteindelijk onderkoning te worden. Mozes: van prins in het paleis, gevlucht en als herder rondgezworven in de woestijn om uiteindelijk Israël uit het land Egypte te leiden. En Esther: een langdurige schoonheidsbehandeling gehad, koningin geworden, dagen niet meer uitgenodigd bij de koning en dan toch op de juiste plaats zijn om haar volk te kunnen redden.

Verloopt jouw missie volgens plan?
Zelfs al weet je wat je missie/visie is, loopt het niet altijd zoals je hoopt. Dingen zitten tegen of duren langer, maar bedenk dan dat God voor je uitgaat en je in die tussentijd mag doen wat je kunt, wat wel haalbaar is.
Soms hebben we gewoon wat meer tijd nodig om ergens naar toe te groeien en GOD HEEFT GEEN HAAST!
Hij kent het plan en helpt!
Mirjam van der Vegt schrijft in haar boek: ‘De kracht van rust’ als één van haar tegendraadse lessen:
‘ALS JE EEN VISIE HEBT MAAKT SNELHEID NIET UIT’.
En dat geeft rust.
Ruimte om los te laten.
In de gewone werkweken, te doen wat je kunt, maar zeker ook om vakantie te houden.
Tijd om te bezinnen, berusten of (opnieuw) geïnspireerd te worden.
‘Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel’, schrijft Prediker in hoofdstuk 3:1 en in datzelfde hoofdstuk vers 11-13: ‘God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan een mens het werk van God niet van het begin tot het eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goed dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een GESCHENK VAN GOD’.

Tijd voor vakantie…
De schooldeur sluit, de praktijk gaat dicht, m’n hoofd hopelijk weer leger, maar m’n hart blijft wagenwijd open om te ontvangen en te genieten.
Tijd te nemen voor God, als is dat vaak lastiger als het ritme verandert.
Tijd te nemen voor ons gezin en ja, dat zal deze vakantie zeker soms ook ‘werken’ zijn, want de opvoeding gaat door en nog letterlijker, de bouw gaat ook door…
Maar ik hoop en bid dat ook jij ruimte mag ervaren om gewoon te ‘zijn’ en meer en meer leert dat je niet altijd iets hoeft te ‘doen’ om van betekenis te zijn, en meer nog om GELIEFD te zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ook in de vakantie.
Ook als de omstandigheden in de vakantie even helemaal (nog) niet veranderen…
Hij is bij je.
Hij ziet je en Hij kent je…

Ik mag even loslaten, maar Hij houdt vast!

Fijne vakantie en tot in september!

Lieve groet,
Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!