Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Voorbij de pijn…

De pijn lijkt weg! Dat was vanmorgen bij het wakker worden de eerste gedachte toen ik aan tafel zat met m’n Bijbel open op tafel… En daar stond hij opeens! Levensgroot voor me! De twijfelzaaier…

Herken je dat? Het ene moment kun je zo vol zijn van God en het gevoel hebben dat je kunt vliegen, wat er ook gebeurt en het volgende moment twijfel je weer… Want als de pijn weg is ‘zou je dan nog wel naar de fysio gaan?’ Die ene gedachte en BAM!

Waar ik in de nacht van zondag op maandag me zo versterkt voelde door het gebed en ik gedachten van twijfel en angst buiten kon sluiten. VOORBIJ DE PIJN kon kijken en me richten op gebed voor anderen, m’n zwaard van de Geest (dat is het Woord) kon heffen en Zijn beloften in mijn hart kon sluiten. Waar ik gisteren me sterk kon voelen, een stap terug kon doen, me aan kon passen door terug te grijpen wat ik in het verleden leerden en, ondanks de ‘aanvallen’ van hevige pijn, een goede dag mocht hebben, heb ik vanmorgen het gevoel dat ik ONDERUIT GEHAALD WORDT.

Die ene gedachte ‘zou je dan nog wel naar de fysio gaan?’ gaf ruimte in mijn hoofd en in m’n hart om twijfel te zaaien. En van de ene gedachte rolde de andere er over heen. ‘Geloof je wel echt dat God geneest als je toch gaat? Kun je dan wel getuigen van Hem, dat Hij geneest of heeft de fysio het dan gedaan? Ik wil geloven en vertrouwen, maar wat als de pijn straks toch terugkomt? Wat is je geloof waard als je toch bevestiging wil van de fysio? Laat je je dan toch weer leiden door angst?’
En terwijl ik merk dat de gedachten over elkaar heen buitelen en ik bid en vraag om wijsheid komt de volgende gedachte in me op:
WEES NIET BANG, WANT IK BEN BIJ JE! Maar nog is de twijfel niet buitengesloten, want als dát de belofte is, is dat dan ook de bevestiging dat ik inderdaad niet naar de fysio hoef te gaan??

WEES WAAKZAAM!
Juist als jij een stap zet in geloof en je verlangt naar meer van God in jouw leven, staat hij er meteen naast! Daarom: WEES WAAKZAAM!
En opnieuw ben ik terug bij de wapenrusting. Efeze 6:18: ’terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin WAAKZAAM bent met alle VOLHARDING en smeking voor alle heiligen’.

WEES WAAKZAAM
Neem (opnieuw) het schild van het geloof op, waarmee u ALLE vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen (Efeze 6:16)
Dáárom is het zo belangrijk om God te ZOEKEN en BETREKKEN bij je leven. ELKE DAG! De boze is niet bang dat je gelooft. Hij gelooft zelf ook dat God er is. Hij kan je niet roven uit Zijn hand, maar hij kan je wel beroven van je vreugde en vrede.

MIJN GELOOF TE KLEIN?!
Zeker weten! Maar het gaat niet om mijn geloof. Het gaat niet om mijn verhaal met God, maar om Gods verhaal met mij! Hij heeft overwonnen, de straf is betaald. En hoe vaak ik ook struikel, ik mag altijd terug komen, m’n zonden en tekortkomingen belijden en ‘Mijn God zal uit de overvloed van Zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus (Filippenzen 4:19 NBV).

EEN GETUIGENIS.
Waren m’n gedachten juist? NEE! De boze fluistert leugens in!
Waar afgelopen weekend de pijn ‘gebruikt’ werd om me aan het wankelen te brengen en geprobeerd werd om me in de angst te krijgen mocht ik putten uit ZIJN KRACHT. ZIJN NAAM is uitgesproken over de pijn én over de angst en het had GEEN grip op mij!
Vanmorgen werd ’twijfel en ongeloof’ ingezet om me aan het wankelen te brengen en door die ene gedachte toe te laten werd ik aan het wankelen gebracht…

MAAR…
Ik ging naar de fysio en ondanks dat pijn er niet meer is, bleken de spieren toch wel gespannen te zijn en was het goed om deze los te laten maken. WEES NIET BANG, WANT IK BEN BIJ JE, óók bij de fysio!

EEN WONDER.
Het grootste wonder is niet dat God geneest van pijn en ziekte (en dat kan en doet Hij ook), maar het wonder is dat Zijn vrede je vult (uitspraak van Joni Eareckson-Tada). De vrede die ALLE verstand te boven gaat! (Filippenzen 4:7).
Vrede ervaren is niet zo moeilijk als het allemaal goed gaat, dan heb je alle reden om blij te zijn en vreugdevol.
Maar vrede ervaren wanneer de omstandigheden er alle reden toe geven dat je helemaal niet blij en vreugdevol kunt zijn, dat is Zijn vrede, die alle verstand te boven gaat en DAT IS EEN WONDER! Een wonder van Zijn liefde, goedheid, genade en trouw! VOORBIJ DE PIJN…

God is goed! Halleluja! Hij vult mij elke keer opnieuw. Ik struikel, maar Hij vangt mij altijd weer op! Dank U Jezus voor wat U voor mij deed. Dank U Vader dat U Uw Zoon gegeven heeft. Dank U Heilige Geest dat U in mij woont en mij elke keer opnieuw overtuigd dat wij KINDEREN VAN GOD ZIJN! (Romeinen 8:16).

Uw kind! Uw geliefde dochter!

‘Mijn vrede laat Ik u.
Mijn vrede geef Ik u.
Weest dan niet bezorgd.
Mijn vrede laat Ik u.
Mijn vrede geef Ik u.
Weest niet bevreesd’.
Opwekking 385: Mijn vrede laat Ik u.

Ik wens je een leven vol van Zijn VREDE!

Lieve groet,
Rianne.

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!