Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Vrede is een geschenk! Neem GEEN genoegen met minder!

Vrede ervaren…
Het klinkt zo mooi, maar is vaak ook wel een beetje een ‘dooddoener’ vind je niet?
Ik kan in elk geval niet zeggen dat ik me altijd zo ‘vredig’, zo tevreden voel.
Maar is vrede eigenlijk wel een gevoel?

De afgelopen maanden is het erg stil geweest hier op m’n social media/website. Maar de stilte in m’n hoofd was ver te zoeken. Ik ervaarde heel veel onrust en innerlijke strijd. De vrede was ver te zoeken.

Toch is dat wel het eerste wat Jezus zei tegen zijn discipelen na Zijn opstanding (Joh. 20:19). Jezus komt binnen door GESLOTEN deuren en zegt: ‘Vrede zij u’.
Al lijkt de hemel gesloten en zit je hart op slot. Al wordt je voor je gevoel voortgedreven door de sleur van elke dag. Al heb je steeds het gevoel dat je tijd te kort komt. Al zie jij (nog) niet hoe Hij binnen kan komen dan toch is Hij daar en wil Zijn vrede geven!

JEZUS BIEDT ZIJN VREDE AAN!
Vrede is een geschenk! Neem dus GEEN genoegen met minder!
Vrede is niet alleen een geschenk, vrede is ook een roeping. ‘En laat de vrede van God heersen in Uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent’ (Kol.3:15)

DE VREDE LATEN HEERSEN IN JE HART! HOE DAN?!?
Nou, eigenlijk kun je niets doen. Je hoeft ook niets te doen. Als ik het zou kunnen regelen dan is het geen geschenk meer.

OF TOCH WEL?
Wanneer ik geen vrede kan ervaren dwingt mij dat naar één plek…
… onze keukentafel.
Daar waar ik de Bijbel openslag en tijd maak om de Gever te ontmoeten. Biddend en delen met Hem wat mij bezig houdt. Zoekend naar antwoorden, naar bevestiging dat ik nog steeds Zijn geliefde dochter ben!!
Hij laat me elke keer zien dat Hij geeft wat ik nodig heb. Manna, voor elke dag genoeg!

HIJ HEEFT MAAR ÉÉN VRAAG VOOR JOU EN MIJ:
Durf jij Mij genoeg te vertrouwen? Durf jij ALLES wat je bezighoudt met Mij te delen? In Mijn handen te leggen?
Dan GEEF ik jou er vrede voor terug! Vrede die alle verstand te boven gaat (Fil. 4:7) ‘Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede GEEF Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’ (Joh. 14:27)

De vraag is niet of Hij vrede wil geven, dat heeft Hij al gedaan!

De vraag is: WAT STAAT JOUW IN DE WEG OM VREDE TE ONTVANGEN?
Tijdens de vrouwenconferentie anderhalve week geleden kreeg ik de opdracht om dat te onderzoeken aan de hand van deze drie dingen (3x Z):
Zonden?
Zorgen?
Zekerheden?

WAT STAAT JOU IN DE WEG?

Hij heeft je geroepen om de vrede van God te laten heersen in je hart. Geroepen in één lichaam (samen met de anderen die Hem liefhebben)! Als je er alleen niet uitkomt, ga dan SAMEN! Biddend, zoekend en Hij WIL Zijn vrede geven!

Ik loop graag met je mee! Neem dan contact met me op of kijk op m’n website wat ik voor je kan betekenen…
Zie ik je snel?

Lieve groet,

Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!