Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Wees op je hoede! Verlies de LIEFDE niet!

Wat is liefde eigenlijk? Wat betekent het voor jou? En hoe geef je dat vorm? Ontvang je liefde van de mensen om je heen? Of heb je het gevoel dat er altijd iets tegenover staat? Geef je liefde aan hen die je dierbaar zijn? Of deel je ook liefde uit aan hen die je misschien liever negeert?

Liefde in de Bijbel begint bij het eerste en grote gebod (Deuteronomium 6:4-13). God liefhebben met heel uw hart, ziel en KRACHT. Deze woorden moeten in je hart zijn en je moet ze de kinderen inprenten. Als je OP WEG GAAT, als JE LIGT en OPSTAAT.

En wanneer je dan komt op de plek waar God je bracht met:
– grote, goede steden die je NIET gebouwd hebt.
– huizen, vol spullen waarmee u ze NIET gevuld hebt.
– uitgehakte putten die je NIET gehakt hebt.
– wijn- en olijfgaarden die je NIET geplant hebt.
Een OVERVLOED, ONTVANGEN van God. Álles is van Hem!

EN DAN?!
WEES DÁN OP UW HOEDE DAT U DE HEERE NIET VERGEET!
Juíst als het je voor de wind gaat en het je aan niets ontbreekt.

Wéés dan op je hoede.
Wees dán op je hoede.
Wees dan op je hóede!

Deze geboden zijn gegeven om ons in leven te houden (vers 24).
Doen wat goed is in de ogen van de Heer, OPDAT (met het gevolg) het u goed gaat (vers 18) en u het beloofde land in bezit kunt nemen en alle vijanden van voor uw ogen verjagen.

HOE IS DAT BIJ JOU?
In onze levens lijkt dat ook zo. Juist bij hen bij wie het voor de wind lijkt te gaan: goede baan, leuk huwelijk, gezonde kinderen, mooi huis, carrière, leuke auto (of twee), op vakantie (soms meerdere keren per jaar).
WEES OP JE HOEDE!!
Doe je al deze dingen, die je van God ontvangt nog wel SAMEN?
In VERBINDING met elkaar? En vooral in VERBINDING met God?
Zie je nog wat hebt of heb je het gevoel dat je hard moet werken om dit alles in stand te houden?
Begrijp me niet verkeerd. Je MAG GENIETEN van al deze dingen die God geeft en dankbaar zijn als het goed gaat. ‘Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan’ (Prediker 9:7 NBV).

WAAR IS DIE DANKBAARHEID ZICHTBAAR?
Wat deel je uit van al het goede? Hoeveel tijd en energie besteed je er aan?
En aan je relatie met God en met je partner (als je mocht ONTVANGEN)?

HET KAN OOK SAMEN OP GAAN,
maar WEES OP JE HOEDE! Wees je ervan bewust!

Welke taken/activiteiten die je al doet of moet doen kun je ook inzetten voor je relaties? Met God, je partner, je kinderen?
– Moet je strijken? Prima tijd om te bidden.
– Materialen ophalen voor de (ver)bouw(ing) van je huis? Neem je partner of één van je kinderen mee.
– Boodschappen doen? Ga een keer samen!
Zet de LIEFDESTAAL van de ander in, OOK TIJDENS je dagelijkse bezigheden, maar verlies jezelf (en wat jij nodig hebt) en elkaar (waar de ander behoefte aan heeft) niet uit het oog.

WANT…
‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en DOEN WAT GOED IS, laat hij NAAR VREDE STREVEN en die najagen’. (1 Petrus 3:10-11).

HEB GOD LIEF BOVEN ALLES
en laat het in je hart zijn en op je lippen. Prent het in bij je kinderen. WEES JE ERVAN BEWUST als je OP WEG GAAT, als je LIGT en als je OPSTAAT!

ALLES wat je BENT én wat je HEBT is van God. Hij heeft je geschapen naar Zijn beeld (Genesis 1:27).

WAT VAN ALLES WAT JE HEBT, WAT JE DOET, GEEF JE TERUG AAN HEM?
Of hou je nog iets achter? Hoe zou jij naar die VREDE kunnen streven in je relatie met God, jezelf en de mensen om je heen?

‘Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is’ (Jesaja 55:6) en ‘DOE WAT GOED IS, opdat het u goed gaat’ (Deuteronomium 6:18).

BEN JIJ NOG IN VERBINDING?
Met God? En met jezelf?
De relaties die je dierbaar zijn?
Of heb je het gevoel dat je onderweg de grip verloren hebt?
Jezelf bent kwijtgeraakt?
Of juist de ander bent kwijtgeraakt?

Neem dan contact met me op en we gaan samen op zoek naar WIE JIJ BENT, WAT JE KRACHT IS en WELKE PATRONEN je BELEMMEREN om in die kracht te kunnen staan, zodat je weer griep krijgt en het gevoel dat je KUNT en MAG kiezen in plaats van meegesleurd te worden.

Ik gun jou een leven waarin je GENIET van wie je BENT en wat je DOET en HEBT!

Lieve groet,
Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!