Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Welke talenten zijn jou toevertrouwd?

Heb jij dat ook? Dat je een verhaal hoort over iets of iemand en dat het je zó raakt? Dat je het gevoel krijgt dat je zó graag zou willen helpen, iets doen, maar niet weet waar je moet beginnen? Hoe dan? En juíst de hoe-vraag verlamt je…

In Mattheüs lezen we dat Jezus regelmatig spreekt over het Koninkrijk der hemelen. En in Mattheüs 25:14-30 lezen we: ‘Want het (Koninkrijk der hemelen) is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen TOEVERTROUWDE’ (vers 14).

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ‘slaaf’ klinkt voor mij vaak wat negatief, alsof je alles maar moet doen wat ‘de baas’ zegt. Sommige Bijbelvertalingen gebruiken dan ook het woord ‘dienstknecht’. Hoe het ook zij. We zien hier een rijke man die zijn personeel verantwoordelijkheid geeft. ‘En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn BEKWAAMHEID, en hij reisde meteen weg’ (vers 15). Kennelijk kent deze man zijn personeel en heeft hij er tijd en energie in gestoken hen te leren kennen waardoor hij hen verantwoordelijkheden geeft die ze aankunnen, waarin ze ‘bekwaam’ zijn.

Als we verder lezen, zien we dat het personeel er verschillend op reageert. De eerste twee gaan aan de slag en vermenigvuldigen wat hen is toevertrouwd, maar de derde begraaft het, stop het weg. Uit angst voor zijn baas? Of omdat hij denkt het niet te kunnen? Wat zou jij doen?

Wanneer de rijke man terug komt antwoordt hij de eerste twee: ‘Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen’ (vers 21, 23). ZET IN wat je nu hebt, waar je AL BEKWAAM in bent en je mag het VERMENIGVULDIGEN. Je geld, je passies.

Ik moet denken aan een actie die we mochten houden toen ik op de middelbare school zat. We kregen allemaal een paar gulden met als doel dit te gaan vermenigvuldigen en we mochten zelf weten op welke manier we dit deden. Een jongen uit mijn klas kocht enkele grote zuurstokken in en verkocht deze. Met de opbrengst kocht hij weer nieuwe in en verkocht deze. Enz. Binnen enkele dagen zag je op het schoolplein steeds meer leerlingen met een zuurstok rondlopen en uiteindelijk won hij de ‘challenge’ om zo veel mogelijk geld op te halen.

Er wordt niet van ons gevraagd dat we datgene hebben keer 10 of keer 100 inzetten, maar te beginnen met vermenigvuldigen. Gewoon opstaan en beginnen. Of loop je bang weg? Zet je geen stappen omdat je onzeker bent? Waar ben je bang voor/onzeker over? Of wil je wel, maar weet je niet wat jouw talenten zijn?

‘Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft’ (vers 29). God is geen God van tekorten! Doe wat je WEL kunt, kijk naar wat mogelijk is en luister even niet naar de stemmen die zeggen dat het niet kan. VERTROUW op God, ONDERZOEK wat jouw mogelijkheden zijn en GA!!! (Zoals Gideon dat deed; zie eerdere blogs in mijn ‘Manna voor jou’).

Je mag investeren in jezelf, in je bedrijf en tegelijk is alles wat je hebt van God. Je tijd, je energie, je geld. En daar mag je ook van uitdelen. We willen allemaal van betekenis zijn toch? Bedenk eens voor wie jij van betekenis kunt zijn, zou willen zijn met jouw tijd, energie en geld.

Het gaat er niet om dat je veel geld verdient en rijk wordt! En ja, ik geloof dat je daar van mag genieten, maar je mag je naaste liefhebben ALS jezelf. Als = gelijk aan = in balans.

Leef jij in balans met jezelf? Je omgeving? Of ben je vooral met jezelf bezig of juíst met anderen en verlang je naar balans?

Met behulp van de TotalBalance methode kan ik je inzicht geven in jouw kwaliteiten (talenten) en ontwikkeldoelen en kunnen we samen op zoek gaan naar balans aan de hand van de 5 thema’s:

– geloven
– groeien
– genieten
– gezond leven
– liefhebben

Mag ik samen met jou op zoek naar: welke talenten zijn jou toevertrouwd? Neem dan contact met me op via het contactformulier.

Ik wens jou een leven in balans!

Lieve groet,

Rianne.

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!