Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Wiens voeten was jij (liever niet)?

Afgelopen zondag mochten we avondmaal vieren in de kerk. De voorganger vertelde in zijn preek over Jezus. Hij vierde het avondmaal met Zijn discipelen vlak voordat Hij zou gaan sterven. Vijf hoofdstukken lang gaat het in het evangelie van Johannes over dit avondmaal! Dat had ik me nooit gerealiseerd! Wat is er zó belangrijk wat Jezus nog wilde delen met Zijn discipelen voordat Hij stierf? En welke lessen kan ik daaruit halen?
Het begint allemaal met het wassen van de voeten… Jezus roept ons op om te dienen! Wie dan? Hoe dan?

Vandaag neem ik je mee in dat verhaal en laat ik mezelf en jou daarover nadenken. Het begint allemaal in Johannes 13. Jezus draagt ons op om elkaars voeten te wassen vanuit GELIJKWAARDIGHEID. Hij zegt: ‘Een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft’ (vers 16). Dat vind ik opvallend. Wij zouden het omdraaien, want in onze optiek is een slaaf per definitie niet meer dan zijn heer, juíst minder. Waarom draait Jezus het om? Doelt Hij op Zichzelf en waarschuwt Hij voor ‘hoogmoed’? Of bedoelt Hij juist dat we aan Hem gelijk zijn/worden als we Hem ontvangen? (vers 20). Een eindje verder lezen we dat we dit (Zijn werken) en nog méér kunnen doen als we in Hem geloven!

ZOU JIJ DE VOETEN WASSEN VAN JUDAS?
Geloof je dat? Dat ook jij de voeten zou kunnen wassen van diegene die jou verraden zal of heeft? Of in dit geval, die het zelfs op je leven gemunt heeft? Zou jij de voeten wassen van Judas? Denk er eens over na. Wie is er in jouw leven waarbij je het gevoel krijgt: als ik zijn of haar voeten moet wassen, nou, dan loop ik liever weg! Besef je dan: VERGEVEN IS EEN GEVANGENE BEVRIJDEN EN ERACHTER KOMEN DAT JIJ DE GEVANGENE WAS. Uit: De bagageman, David Rawlings.
Vergeven is ALTIJD een EINDSTATION, maar zie onder ogen welke emoties het bij je oproept en RUIM HET OP! Doe wat Jezus deed en jij zult je emotionele gebondenheid aan de ander in Zijn Naam kunnen verbreken! Het geeft je zoveel vrede en blijdschap. Dat is wat Jezus je geven wil!

OF ANDERSOM: ZOU JIJ, ALS JIJ JUDAS WAS, JE VOETEN LATEN WASSEN DOOR JEZUS?
Oordeel maar niet te snel, want hoe vaak hoor ik, hoor jij Gods woord of je leest het en je denkt: ‘Dat zal vast niet voor mij zijn? Daar hoef ik niks mee te doen?’ en doe je wat JIJ DENKT DAT GOED IS in plaats van dat je erop vertrouwt dat GOD WEET WAT GOED IS? Of vraag ik Hem om me te laten zien wat ik er mee kan/mag doen?

Een eindje verderop zet Jezus de mensen nogmaals NAAST ELKAAR. Hij geeft een NIEUW GEBOD! ELKAAR LIEFHEBBEN! (vers 34).
Waarom? Zodat ALLEN inzien dat u Mijn discipelen bent. Wanneer is zichtbaar dat ik, dat jij bij Jezus hoort? ALS U LIEFDE ONDER ELKAAR HEBT!

BID JE MEE?
Heer, vergeef en reinig mij en laat mij gevuld zijn met Uw Geest, zodat U mij kunt leiden zelfs als ik de voeten moet wassen van iemand van wie ik dat niet wil. Laat PIJN, VERDRIET, TELEURSTELLING ME NIET BEHEERSEN, maar laat Uw LIEFDE, VREDE EN BLIJDSCHAP HEERSEN IN MIJN HART, zodat ik in Uw naam en kracht de voeten van anderen kan wassen. Niet omdat die ander waardevoller is of ik minder waard ben, maar omdat U mijn Heer bent en ik Uw slaaf. Laat mij Uw handen en voeten zijn om Uw liefde uit te delen. En wanneer de boze me influistert dat DE ANDER HET NIET WAARD IS of dat IK NIET GOED GENOEG BEN om U te volgen, help me onderscheiden en bescherm me dat ik niet in z’n LEUGENS geloof, maar vast kan houden aan wat U belooft: ‘Als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft!’ (vers 20). Want niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij (Galaten 2:20). Hij Die de wereld heeft overwonnen! (Johannes 16:33) Ik loof en prijs U om dit wonder dat U mij zó liefheeft! In Jezus’ naam. Amen.

WIENS VOETEN WAS JIJ (LIEVER NIET)?
Heb je ontdekt dat er iets of iemand in je leven aanwezig is wat jouw vasthoudt? Om wat er is gebeurd? Wat die ander heeft gezegd of gedaan? Zet vandaag de eerste stap om hiermee (biddend) aan de slag te gaan, zodat jij meer en meer kunt gaan groeien en bloeien zoals JIJ BEDOELD BENT.

Merk je wel dat er ‘iets’ is wat je belemmert of loop je vast in je dagelijks leven, maar heb je geen idee waardoor dat komt? En wil je daar wel mee aan de slag? Meld je dan nu aan en we gaan samen op zoek naar jouw pijn, verdriet en teleurstellingen. Niet om deze vast te houden, maar JUIST OM LOS TE KUNNEN LATEN!

Ik wens jou een leven vol van Zijn vrede en blijdschap!

Lieve groet,

Rianne.

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!