Coachpraktijk Manna

Manna voor jou

Een goede vriend(in) zijn.

De afgelopen tijd achtervolgde mij het thema ‘volharding’.
Hoe houd ik vol, ook als ik het even niet zie? Niet de uitkomst, waar ik wel hard voor werk?
Hoe houd ik vol als ik het gevoel kan hebben er alleen voor te staan (hier schrijf ik over in mijn blog voor jou: over eenzaamheid in ziekte)
Ik ontdekte hoeveel ‘volharding’ ook te maken heeft met ’toewijding’.
In deze ‘Manna voor jou’ neem ik je mee in mijn zoektocht.
Wat zegt de Bijbel eigenlijk over vriendschap en relaties? Ik neem je mee en hoop dat het jou net zo inspireert als mij om niet alleen een goede vriendin voor jezelf te zijn, maar ook voor anderen.

Wat is toewijding?
Je écht ergens voor inzetten en toen ik om me heen keek, ontdekte ik, hoezeer we dat in de maatschappij kwijt zijn geraakt.
Iedereen rent en raast maar door.
Druk met werk, gezin, sporten, gezonde keuzes enz. enz.
Hoeveel ruimte is er nog om spontaan bij iemand langs te gaan? Hoeveel ruimte heb ik nog om hulp te bieden wanneer dit opeens nodig is? Hoe kan ik een goede vriendin zijn? Voor mezelf of voor anderen? Juist als het allemaal niet vanzelf gaat?

In moeilijke tijden leer je je echte vrienden kennen.
Een uitspraak die je vast wel kent of misschien zelfs herkent vanuit je eigen leven. Wist je dat er in de Bijbel een soortgelijke tekst staat? In Spreuken 17:17 staat: ‘Een echte vriend blijft altijd een vriend en in de tegenspoed blijkt de ware vriendschap’ En wanneer ik verder zoek blijkt het zelfs een opdracht te zijn, want Galaten 6:2 zegt: ‘U moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen, dan voldoet aan de wet van Christus’. Maar hoe dan? Als ik het leed van een ieder moet gaan dragen dan trek ik het zelf niet meer! En ik mag toch zeker ook wel voor mezelf kiezen? En we leven toch onder de genade dus wij hoeven toch niet meer te voldoen aan de wet? Dat is zeker waar! Tegelijk zijn Gods wetten nog steeds goed en volmaakt. Ik geloof dat God ook zulke opdrachten heeft gegeven, juist omdat Hij voor ons wil zorgen en ons wil beschermen.

Jezus is mijn beste Vriend.
Jezus is het grootste voorbeeld. Hij gaf zelfs Zijn leven! En Joh 15:13 zegt: ‘Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde’ Jezus had dit volmaakt! Hij stierf zelfs voor mij en jou!

Voor wie kun jij zo’n vriendin zijn?
De vraag die ik mezelf stel is vandaag niet: heb ik wel zulke vriendinnen? En dank God ervoor wanneer dit zo is!
Mijn vraag vandaag is: voor wie kan ik zo’n vriendin zijn? Wat heb ik ervoor over? Als ik zie hoeveel God mij geeft. Hoeveel energie en gezondheid hij geeft. Hoe fantastisch mijn huwelijk mag zijn en we de ruimte hebben om liefde en warmte te kunnen delen in en met ons gezin. Wat deel ik daarvan uit? Van al die goede dingen die Hij geeft?

Samen ben je sterker!
‘Iemand die alleen staat, kan worden aangevallen en verslagen, maar twee mensen kunnen elkaar te hulp komen en zo de overwinning behalen, drie is zelfs nog beter, want een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet gemakkelijk te breken’ (Prediker 4:12). Deze tekst wordt vaak gebruikt wanneer mensen gaan trouwen, maar ik geloof dat dit zeker niet alleen voor een huwelijk geldt, maar ook voor iedere relatie! Als de liefde voor God de basis is, kan en wil Hij jullie samen geven wat nodig is. Soms betekent het dat je mag dragen en op andere momenten betekent het dat je gedragen mag worden (zie hiervoor ook mijn blog voor jou: Durf jij je te laten dragen?)

Wat als vriendschap van één kant komt?
Misschien denk je nu: ‘Dat is allemaal mooi gezegd, Rianne, maar de realiteit is heel anders. Ik ben lang zo’n vriendin geweest, maar wat als het niet wederkerig is en het nooit terugkomt? Die ander heeft me mooi laten zitten… Nu ben ik er wel klaar mee!’ Dat gevoel ken ik ook en kan hele nare gevoelens oproepen. Het gevoel dat je afgewezen wordt. Dat de ander je niet ziet staan. Dat je niet goed genoeg bent of het nooit genoeg is wat je ook doet of zegt. Dan is het belangrijk dat je deze gevoelens erkent en er ruimte aangeeft. Pas dan kun je er ook voor kiezen om de ander te vergeven en mag je ook kiezen.

Bouw aan ‘gezonde’ relaties.
Als de liefde van God jullie samenbindt, is verzoening mogelijk, maar wanneer een relatie gebouwd is op ‘ongezonde’ behoefte en de ander je alleen ‘nodig’ heeft om gezien te worden, erkenning te zoeken, dan is de relatie niet meer ‘gezond’ en is het belangrijk om te onderzoeken wat er achter zit. Ook wanneer je bij jezelf opmerkt dat je meer vraagt of nodig hebt dan wat een ander je kan bieden. Je mag ook keuzes maken in relaties die je aangaat.
2 Korinthe 6:14 zegt: ‘Vorm geen ongelijk span met ongelovigen’. Betekent dit dat je geen relaties mag hebben met mensen die niet geloven? Ik geloof niet dat dit bedoeld wordt, maar dat het ook zo nodig is om relaties te hebben die gelijkwaardig zijn en waar Gods liefde het fundament is, zodat je dáár in de eerste plaats gevuld kunt en mag worden. Even verderop staat namelijk: ‘Ik zal u tot een Vader zijn, en U zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige’ (vers 18). Wanneer die liefde het fundament is en jij je geliefd mag weten door onze Hemelse Vader dan wil Hij in de eerste plaats voorzien in jouw behoeften!

Worstel je met afwijzing of met behoeften die anderen niet kunnen vervullen?
Merk je daarom regelmatig dat je steeds opnieuw teleurgesteld wordt?
Begin bij je Hemelse Vader. Breng het bij Hem en vraag of Hij de weg wil wijzen.

Hulp nodig?
Loop je zelf rond met teleurstelling, boosheid of gevoelens van afwijzing en zou je dat graag willen loslaten?
Reageer dan op dit bericht door te beantwoorden in een persoonlijk bericht of te mailen naar rianne@coachpraktijkmanna.nl

Ik luister graag naar je verhaal en wil met je meedenken of je op weg helpen om een lieve vriendin voor jezelf te zijn en daardoorheen ook voor anderen.

Lieve groet,
Rianne

Durf je de reis samen aan te gaan?

Neem nu contact op voor een afspraak!